Prolongering av Hovedavtalen i Staten

14. desember | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

HovedavtalenHovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble i møte 27. november 2015 enige om å prolongere Hovedavtalen i Staten frem til 31.12.2016, med tekniske endringer (henvisninger til korrekte bestemmelser i likestillingsloven og arbeidstvistloven samt henvisning til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Hovedsammenslutningene og KMD er også enige om å nedsette en arbeidsgruppe som i løpet av 2016 skal se på både språklige og mulige materielle endringer i hovedavtalen.

YS Stat vil ikke trykke opp avtalen for prolongeringsperioden.

Hovedavtalen – 2015 – 2016 – teknisk revidert utgave

 

Pin It

« »