Prop. 132 L (2018–2019) – Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

21. juni | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

 

Les proposisjonen her: Prop. 132 L (2018–2019)

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 21. juni 2019, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg).

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak).

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i straffegjennomføringsloven mv. for å øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke) fra 4 til 6 måneder.

Proposisjonen inneholder også forslag som åpner opp for at domfelte som er varig soningsudyktige kan gjennomføre straff med elektronisk kontroll.

Og at kriminalomsorgen kan benytte sporingsteknologi, biometri, fjernalkoholtest og videosamtale for å kontrollere at domfelte overholder vilkårene for straffegjennomføring med elektronisk kontroll når det er nødvendig.

Les mer på regjeringen.no

Se også: regjeringen.no – Utvidelse av fotlenkeordningen

Pin It

« »