Rekordlav boliglånsrente til YS-medlemmer

Lav boliglånsrente

Den laveste, nominelle renten til YS-medlemmene ligger nå på 1,69 prosent. Nordea Direct, YS bankpartner, har på kort tid kuttet renten i to omganger.

Nordea Direct prioriterer nå innkommende søknader om avdragsfrihet. Dette gjør YS bankopartner for at du som YS-medlem  og kunde av Nordea Direct skal få e  en mindre økonomisk byrde i en ellers usikker og svært krevende tid.

–  Lav boliglånsrente for våre medlemmer har alltid vært en viktig YS-fordel. Vi håper  den rekordlave renten på boliglån vi nå tilbyr gjennom Nordea Direct er med på å redusereden økonomiske belastningen  for YS-medlemmer som har fått mindre å rutte med som følge av koronakrisen sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

– I vanskelige tider merker vi større oppslutning. YS-forbundene forteller at mange nå velger å organisere seg.  Som medlem av en fagforening oppnår du trygghet og i større grad ordnede forhold på arbeidsplassen.  At YS-medlemmene i tillegg har blant markedets beste lånebetingelser underbygger det vi hele tiden jobber for, sier Skjæggerud.

Gode bankavtaler er viktigere enn noen gang

Avtalen YS har fremforhandlet med Nordea Direct sikrer at alle YS-medlemmene får tilgang til en av landets laveste boliglånsrenter. Siden kostnadene ved boliglån er den største delen av privatøkonomien, sikrer bankavtalen at medlemmene har tilgang på en lav og ferdigforhandlet boliglånsrente også over tid.

Gjeldende boliglånsrenter for alle YS-medlemmer pr. 27. mars:

·         Boligstart 1,69 % nom.rente

·         Boliglån Ung 1,70% nom.rente

·         Boliglån 50 % 1,79 % nom.rente

·         Boliglån 75 % 1,85 % nom.rente

·         Boligkreditt 60 % 1,79 % – 1,89 % nom.rente

Eksisterende kunder får fremskyndet rentenedsettelsen på sine lån, og disse blir gjeldende fra 7.april