RESULTATET AV ÅRETS LØNNSOPPGJØR

26. mai | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

Det ble oppnådd enighet i årets lønnsoppgjør mellom YS Stat, LO Stat, Unio og Staten ved KMD 12 timer på overtid fredag 24.mai.


Foto: Vetle Daler, YS

Resultatet må sies å være godt for medlemmene i YS Stats forbund, og i tråd med YS Stats krav.

KYs forbundsleder Tor Erik Larsen var med i YS Stats forhandlingsdelegasjon helt til meklingen ble avsluttet.

Rammen ble på 3,2 % med et overheng fra 2018 på 1,6 % og en estimert glidning på 0,1 %.
Det blir gitt sentrale tillegg pr 1.mai:
Lønnstrinn 1 – 46 1,35 %
Lønnstrinn 47 – 63 1,55 %
Lønnstrinn 64 – 101 1,35 %

Det ble satt av 1,24 % pr 1.juli til lokale forhandlinger.

Intervallet avvikles for pensjonsgivende variable tillegg som gir opptjening av pensjonsgrunnlag i ny offentlig tjenestepensjon. Det betyr at “gulvet” på 6.400 kr og “taket” på 66.000 kr for pensjonsgivende tillegg forsvinner fra 1.januar 2020 og alle faste og variable tillegg blir pensjonsgivende.
Rettighetene til ny AFP (avtalefestet pensjon) for 1963-årgangen og yngre er tariffestet.

Se: Endringer i HTA, samt forhandlingssteder og vedlegg

Se også: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enighet-i-lonnsoppgjoret-i-staten

Pin It

« »