Særavtaler for aspirantveileder og fungerende førstebetjenter i pool

31. mai | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Det er inngått særavtaler om kompensasjon til aspirantveiledere og fengselsbetjenter i pool for fengselsførstebetjenter i turnus i Kriminalomsorgen.

Avtalene innebærer følgende;

  • Aspirantveiledere gis en kompensasjon på kr 2000 pr måned
  • Fengselsbetjenter som regelmessig utfører tjeneste i pool for fengselsførstebetjent i turnus kompenseres med kr 1000 pr måned. Stedfortredergodtgjørelse utbetales iht HTA §12

Avtalene trer i kraft 1.1.17, slik at de som har innehatt disse funksjonene i perioden vil få etterbetalt.

Det er utarbeidet prosessdokumenter som tar for seg tilsetting/utvelgelse med mer.

Alle dokumenter blir lagt på Kriminalomsorgens Intranett i dag. Selve avtalene finner du her

 

 

Pin It

« »