Samarbeidsavtale om privatrettslig rådgivning

20. april | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

IMG_1761Kriminalomsorgens Yrkesforbund har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS.

Avtalen gir medlemmer som har behov for privatrettslig hjelp en fast rabattert pris på kr. 1480,- pr. time ekskl. mva. Avtalen er selvfølgelig frivillig å benytte og vil ikke medføre noen økning i medlemskontingenten.

KY som organisasjon vil i fremtidige personalsaker og yrkesskadesaker hvor vi har behov for juridisk bistand benytte Advokatfirmaet Lippestad AS.

For KY er medlemmet viktigst! Gjennom denne avtalen sørger vi for at KY`s medlemmer har tilgang til noen av Norges beste advokater.

Advokatfirmaet Lippestad AS tilbyr juridisk bistand fra rådgivning til prosedyreoppdrag innen følgende rettsområder:

  • Arbeidsrettslige spørsmål – herunder spørsmål om tjenestemannsloven.
  • Varslingssaker etter arbeidsmiljøloven
  • Yrkesskadesaker
  • Andre erstatnings – og forsikringsrettslige spørsmål, herunder erstatning etter trafikk – og fritidsulykker, pasientskader, voldsoffererstatning mv
  • Straffesaker- forsvarer og bistandsadvokatoppdrag
  • Fordeling av formuesgoder ved arv, skifte og oppløsning av samboerforhold
  • Barnefordelingssaker og barnevernssaker
  • Fast eiendoms rettsforhold

Les mer om adv. Lippestad på www.advokatlippestad.no

 

 

lippestad

Logo 1

Pin It

« »