Om oss

 

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er en fagorganisasjon som er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og har såkalt avledet forhandlingsrett.
  • KY jobber for bedre lønns og arbeidsvilkår for alle tilsatte i Kriminalomsorgen, men hovedfokus på førstelinjetjeneten.
  • KY har gode, dyktige tillitsvalgte og kort vei til forbundsledelsen
  • KY har fokus på det enkelte medlem
  • KY holder lav kontingent (du betaler kun 1,25% av brutto grunnlønn og ikke noe av andre lønnstillegg). KY gir 3 måneders kontingentfritak ved innmelding. Aspiranter og pliktårsbetjenter betaler ingen kontingent. Pensjonister betaler heller ikke kontingent.
  • KY og YS er partipolitisk uavhengig

 

Medlemmer

KY har ca 1700 yrkesaktive medlemmer i Kriminalomsorgen.

KY er bygget opp slik:
 Organisasjonskart
I tillegg kommer lokalforeninger ved KRUS og KDI som er direkte underlagt forbundsstyret og sekretariatet.

 

KY – Forbundet der medlemmene bestemmer!