Sentralstyret

 

Leder
Tor Erik Larsen
(Fra Oslo fengsel)
Mail: tor.larsen@ky.ys.no
Tlf: 48 05 83 20
P1010011
Nestleder
Sven Erik Rath
(Fra Bastøy fengsel)
Mail: sven.rath@ky.ys.no
Tlf: 90 76 81 33
Styremedlem
Frode Hermansen
(Fra Oslo fengsel)
Tlf: 98 85 23 74
Styremedlem
Anne Johansen
(Fra Oslo friomsorg)
Tlf: 48 89 29 21
Styremedlem
Ann Kristin Håland
(Fra Åna fengsel)
Tlf: 93 83 22 34
erling-rafoss-edit-2
Styremedlem
Erling Rafoss
Regiontillitsvalgt region sørvest
Mail: Erling.Rafoss@kriminalomsorg.no
Tlf: 99 73 17 92
P1010007
Styremedlem
Ole Peder Kvitblik
Regiontillitsvalgt region øst
P1010009
Styremedlem
Kristin Ebbestad
Regiontillitsvalgt region sør
Tlf: 99 60 30 33
Styremedlem
Lasse Pettersen
Regiontillitsvalgt region nord
Mail: lasse.pettersen@kriminalomsorg.no
Tlf: 95 90 03 57
 P1010002
Styremedlem
Gjert Tore Gjertsen
Regiontillitsvalgt region vest
Mail: gjert.gjertsen@kriminalomsorg.no
Tlf: 47 02 90 44

 

Styret ble valgt på landsmøtet i 2019. 
Styret sitter fram til nytt landsmøtet i 2023.