Tillitsvalgt i KY

 

 

business-graphics-1236368

Påvirkning på arbeidsplassen

Som tillitsvalgt i KY har du mulighet til å påvirke mye på egen arbeidsplass. Som tillitsvalgt taler du medlemmenes sak overfor ledelsen og kan være med å løse spennende saker og utfordringer på arbeidsplassen. Hovedavtalen i staten regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Kurs og opplæring

KY har laget en egen kunnskapsdatabase for å hjelpe tillitsvalgte, og medlemmer, som lurer på noe om lovverket. Skulle du ikke finne det du leter etter, eller har ytterligere spørsmål er de regionale tillitsvalgte og  KYs sekretariat alltid klare for å hjelpe.

Hvert år avholdes en eller flere ledersamlinger i KY. Det er store samlinger hvor hver lokalforening kan møte med en, og noen ganger flere, representanter. Ledersamlingen er et rådgivende organ DSC_7280overfor sentralstyret og her tar sentralstyret opp saker med lokallederne, slik at de kan påvirke hvordan KY skal jobbe med sakene videre. I tillegg får man informasjon om pågående saker, opplæring og annen info. Dette er også en fantastisk mulighet til å bli kjent med tillitsvalgte ved andre enheter.

I tillegg avholdes årlig flere kurs for tillitsvalgte. Les mer om kurs for tillitsvalgte og medlemmer.

 

 

Valg av tillitsvalgte

Valg av lokale tillitsvalgte skjer på årsmøtene i lokalforeningene. Slike årsmøter og valg skal foregå i henhold til vedtekter for KYs lokalforeninger som er vedtatt av landsmøtet. I forkant av årsmøtene gjør valgkomiteene en jobb med å finne aktuelle kandidater. Ta kontakt med din lokalforening dersom du tenker at det kan være interessant å vite mer om verv i organisasjonen.