Kontrollkomiteen og valgkomiteen

KYs kontrollkomite består av:

Leder: John Ingvald Aarsbog
Medlem: Grethe Wolan
Medlem: May Helen Olsen

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan i landsmøteperioden og har blant annet som oppgave å;

  • kontrollere at styrets aktivitet og disposisjoner er i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak
  • påse at handlingsplaner og regnskap/ budsjett blir fulgt opp.
  • påse at revisors evetuelle anmerkninger blir fulgt opp.

Vedtekter for kontrollkomiteen

 

KYs valgkomite består av:

Leder: Ina Andersen
Medlem: Kjartan Vassenden
Medlem: Thomas Ulvund

Valgkomiteen har ansvaret for et helhetlig forslag til sentralstyrets sammensetning.