Kurs for tillitsvalgte og medlemmer

 DSC_7280 Hovedkurs

Årlig avholdes hovedkurs av 5 dagers varighet for lokale tillitsvalgte hvor man får opplæring i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, tjenestemannsloven, personalreglementet mm.

Invitasjon til kurs som er åpne for påmelding vil bli sendt ut til ledere av lokalforeningene på mail.

 DSC_7143 Kurs for styrene lokalforeningene/ regionstyrene

I tillegg til hovedkurs avholdes kurs for styrene i lokalforeningene. Dette er kurs som tilpasses den enkelte lokalforening og dens behov og ønsker. Flere lokalforeninger kan også slå seg sammen og ha felles kurs. Slike kurs kan både legges som rene kurs, eller i tilknytning til årsmøter, sommeravslutninger, medlemsmøter etc.

 DSC_6382 Kurs/seminar for grupper av medlemmer 

KY avholder kurs/seminar for grupper av medlemmer. Det har vært avholdt slike samlinger for tilsatte i verksdrift, friomsorg, administrative, leder osv. Innholdet på slike samlinger tilpasses gruppen og hva som er aktuelt.

 DSC_0353 Ledersamling for lokale tillitsvalgte

Hvert år avholdes en eller flere ledersamlinger i KY. Det er store samlinger hvor hver lokalforening kan møte med en, og noen ganger flere, representanter. Ledersamlingen er et rådgivende organ overfor sentralstyret og her tar sentralstyret opp saker med lokallederne, slik at de kan påvirke hvordan KY skal jobbe med sakene videre. I tillegg får man informasjon om pågående saker, opplæring og annen info. Dette er også en fantastisk mulighet til å bli kjent med tillitsvalgte ved andre enheter.

Invitasjon sendes ut pr mail til leder av lokalforeningene.

 DSC_8727 Høyskolestudie i regi av YS Stat

YS Stat har et samarbeid med Høyskolen Sør-Øst Norge og tilbyr et studie som gir 15 studiepoeng ved bestått eksamen. Studiet har et omfattende pensum, og er veldig lærerikt. Plasser til studiet «lyses ut» hver høst og interesserte kan søke via KY som melder inn videre til YS Stat.

Studiet går over 3 samlinger a 3 dager, i tillegg til en avsluttende individuell hjemmeeksamen.

 YSStatLogo Andre kurs i regi av YS Stat

YS arrangerer med jevne mellomrom andre kurs som kan være aktuelle for KYs medlemmer/ tillitsvalgte; eks. medietreningskurs, lederkurs, tariff mm.

e79f7f0f-a97d-4be4-9b5a-d87b72f6b9bc

 

KYs Studiefond

Husk at KY har et eget studiefond som kan bidra til å dekke deler av kostnadene dersom du ønsker å gå et studie. Mange medlemmer har fått støtte fra studiefondet. Les mer om studiefondet her

 

Andre kurs/ utdanninger:

 logo KURS PÅ KRUS

Kriminalomsorgens Utdanningssenter tilbyr selvfølgelig mange kurs for tilsatte. KY er med og drøfter innholdet i kurs-katalogen hvert år og ønsker gjerne innspill fra medlemmene. Les mer om kurs på KRUS her

difi DIFI

Difi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. De tilyr blant annet kurs innen ledelse og forvaltning. Les mer her

navlogo NAV

NAV tilbyr blant annen kurs innen tilrettelegging, inkluderende arbeidsliv, sykefraværsoppfølging, arbeid og psykisk helse. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis å delta på. Les mer her