Skattlegging av kilometergodtgjørelsen?

27. november | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

YkmgodtgjørelseS Stat v/ Tore Leirfall sendte denne uken ut følgende informasjon til medlemsorganisasjonene sine:

 


 

Regjeringen med støttepartier foreslår i forbindelse med Statsbudsjettet 2016 å skattlegge deler av kilometergodtgjørelsen som er fremforhandlet i Statens innenlands reiseregulativ. Konkret foreslår de at kun kr 3,80 av kilometergodtgjørelsen på kr 4,10 skal være skattefri og 30 øre pr km skal beskattes som inntekt. Det er beregnet en merinntekt til Staten på ca 200 mill kr på denne endringen, merkostnadene med omlegging av datasystemer og ekstraarbeidet dette vil måtte medføre er det ikke regnet på.  

Dette er ikke noe Hovedsammenslutningene og KMD har hatt noe å gjøre med, dette er det Regjeringen + støttepartier /Finansdepartementet som har kommet med. Særavtalen om kompensasjon ifm innenlandsreiser som sådan gjelder fortsatt som en selvstendig særavtale, forskjellen er at regjeringspartiene + støtte foreslår å gjøre deler av en kompensasjon skattepliktig.

Nå er ikke dette endelig vedtatt, Stortinget vedtar neste års statsbudsjett senere i år, etter finansdebatten-men pt er et flertall på Stortinget for dette  

Dette er spesielt, så vidt vi vet har dette aldri skjedd tidligere og er slik sett en negativ nyvinning.

YS Stat ser det vel også slik at det i og for seg (i denne omgang) ikke beskatningen av de 30 ørene som er mest problematisk, det er prinsippet om at Statens reiseregulativ inntil nå av alle har blitt betraktet som minstekompensasjon og derfor ikke har vært skattepliktig.

Endringene vil ikke minst få store konsekvenser for privat sektor som er de aller største brukerne av denne avtalen.
..og til sist kan man jo diskutere om dette forslaget er “fornye”?..”forbedre”?..eller “forenkle”?..    

ys

 

 

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

 

Pin It

« »