Smittevern og renhold i Kriminalomsorgen

Foto: Christian Wangberg

Den partssammensatte arbeidsgruppen var enige om retningslinjene som ble fremlagt og godkjent i desember 2020. Foto: Christian Wangberg

I 2017 etablerte Kriminalomsorgsdirektoratet et planverk for hygiene og smittevern i kriminalomsorgen. I 2020 ble dette planverket utvidet med retningslinjer, rutiner og veiledninger for kompetanse, smittevask og renhold i kriminalomsorgen. Endringene som er gjennomført i 2020 er en del av arbeidet med Covid-19-pandemien. Det ble i 2020 nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe i Kriminalomsorgen som skulle utarbeide gode retningslinjer for håndtering av smittevern og renhold i Kriminalomsorgen. Den partssammensatte arbeidsgruppen var enige om retningslinjene som ble fremlagt og godkjent i desember 2020.

Det jobbes kontinuerlig innenfor området hygiene og smittevern. Dette innebærer systematisk oppfølgning og kvalitetssikring av arbeidet.  
Planverket skal være implementert på alle enheter med nødvendig lokale tilpasninger.
Ansatte i kriminalomsorgen har et individuelt ansvar for å sette seg inn i smittevernplanen, sine oppgaver og ansvar.
Planverk for hygiene og smittevern ligger tilgjengelig i KIKS.
Der er kompetansekrav til renholdsoppgaver for å sikre nødvendig kompetanse i forbindelse med smitte og renholdsoppgaver og forhindre overføring av smittsom sykdom ved renholdsarbeid. Kompetansekravet til ansatte som skal undervise andre i renholdsoppgaver har fagbrev i renhold og dokumentert kunnskap i smittevern og smittevask.

KY mener at planverket må være i konstant utvikling, samtidig er vi fornøyd med at revideringen av de nye retningslinjene har tydeliggjort hvilket ansvar som ligger på arbeidsgiver, i form av opplæring og verneutstyr, dersom de skal bruke ansatte til å vaske.