Statsansatteundersøkelsen 2021

Statsansatteundersøkelsen for 2021 er offentliggjort. Bildet lånt fra www.dfo.no

Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag offentliggjort statsansatteundersøkelsen for 2021. Undersøkelsen viser at statsansatte har et høyt engasjement og er sterkt motiverte for jobben de gjør for fellesskapet.

Statsansatteundersøkelsen blir gjennomført hvert tredje år og er en representativ undersøkelse blant statens ansatte. Høsten 2021 ble undersøkelsen gjennomført for sjette gang.

I undersøkelsen oppgir statens ansatte at de utfordres faglig, har varierte oppgaver og har gode muligheter for å kunne utnytte sin kompetanse. Samtidig gir mange ansatte uttrykk for at arbeidsbelastningen har blitt større siden forrige undersøkelse i 2018.

Mer om undersøkelsen og funnene for 2021 kan leses her
For mer informasjon om statsansatteundersøkelsen kan forbundskontoret ved seniorrådgiver Thomas Lind kontaktes.

Seniorrådgiver Thomas Lind