Stortinget ønsker ikke omorganisering

2. desember | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

Kriminalomsorgens omorganisering har vært en sak som har pågått over flere år. I dag ble saken endelig behandlet i Stortinget, og vi fikk en avgjørelse. Regjeringens forslag til omorganisering ble stemt ned. «Det har vært en altfor lang prosess, og vi er glade for at avgjørelsen endelig er tatt», sier forbundsleder Svenkerud.

KY har vært åpne på at vi kan leve greit med begge organiseringsformene, både den nåværende og en eventuell omorganisering. «Det vi imidlertid ikke kan leve greit med er den økonomiske situasjonen Kriminalomsorgen er i. Vi får klare tilbakemeldinger på at de ansatte ikke ønsker å jobbe på «dugnad» noe mer. Nå er det nok og vi må få på plass en forsvarlig Kriminalomsorg sånn at de ansatte kan være trygge på jobb – det har vi ikke i dag» fortsetter Svenkerud. Fortsatt mangler Kriminalomsorgen mye penger for å klare å drifte enhetene på en god og sikker måte og det er lite sannsynlig at det kommer 100 millioner i friske penger til Kriminalomsorgen i budsjettet. Fremtiden er derfor fortsatt usikker.

Bilde 3 - Knut Are Svenkerud - lite

 

«I dag skal vi glede oss med de som ville blitt berørt av en omorganisering, og som vil være veldig fornøyd med beslutningen, så får vi håpe at noen har en god plan på fortsettelsen».

Svenkerud

 

 

AP og SPs forslag i saken vedr. evaluering av dagens modell

 

Ønsker du mer informasjon?

Justiskomiteens innstilling

KYs syn på fullmakter og omorganisering

KYs deltakelse på høring for justiskomteen

Foreslått budsjett for Kriminalomsorgen

Innhold i proposisjonen

 

 

Pin It

« »