Tariffoppgjøret i staten: Uenighet om pensjon kan gi streik

30. april | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

YS Stat sendte i dag ut følgende pressemelding:


YSStat30april2016Web

Foto: ysstat.no/ Liv Hilde Hansen

Etter tre uker med gode forhandlinger er YS Stat-leder Pål N Arnesen innstilt på en forhandlingsløsning. – Uenighet om pensjon kan imidlertid velte hele oppgjøret for oss, sier YS Stat-lederen.

Partene i statsoppgjøret er enige om at det skal settes i gang forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjonsordning. Disse forhandlingene skal starte etter at årets hovedoppgjør er i havn.

– Formuleringer om hvordan disse pensjonsforhandlingene skal foregå, må inn i hovedtariffavtalen, som vi nå forhandler om. Vårt krav er at vi skal ha streikerett i forbindelse med de kommende pensjonsforhandlingene. Dette har staten avvist, og det kompliserer innspurten i forhandlingene, sier Pål N Arnesen.

Pensjonsforhandlingene skal foregå i perioden mellom tariffoppgjørene.
– Hvis staten fratar oss retten til å streike i forbindelse med de kommende pensjonsforhandlingene, anser vi ikke dette som reelle forhandlinger, sier Arnesen. Han sier det kan bli brudd i årets tariffoppgjør hvis dette kravet ikke blir innfridd.

YS Stat krever også en økonomisk ramme på linje med frontfaget, fordelt på et generelt tillegg og en pott til lokale forhandlinger.

Følgende YS-forbund har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon,  Bibliotekarforbundet, Delta, Lærernes Yrkesforbund, Norges Politilederlag, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Personellforbundet, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Forhandlingsfristen er 30. april kl. 24.00.

Pin It

« »