Uravstemmingen har startet!

23. april | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

YS Stat (og YS) har sammen med de andre hovedorganisasjonene, arbeidsgiverpartene og regjeringen framforhandlet et forslag til ny offentlig tjenestepensjon.

I likhet med YS Stat sektorstyre og forbundenes styrer,  har KYs sentralstyre enstemmig anbefalt resultatet.

Uravstemmingsheftet kan leses her

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor kan leses i sin helhet her

I dag mottar alle statlige medlemmer i YS Stat-forbundene en e-post inneholdende uravstemningen om avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Dette er din sjanse til å stemme over det resultatet som hovedsammenslutningen YS Stat har framforhandlet på vegne av sine forbund og medlemmer. Benytt din stemmerett og delta i avstemningen som avsluttes 15.mai.

Skulle DU derimot ikke motta en e-post i løpet av formiddagen 23.4, så må du ta kontakt med Hilde i KY-sekretariatet, hilde.engh@ky.ys.no 

Ytterligere informasjon om den nye pensjonsordningen kan du finne blant annet på følgende steder:
Facebook/YSStat,
www.jegerstatsansatt.org/pensjon,
www.spk.no/Pensjon,
https://pensjonsbloggen.spk.no,
https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/id942/

 

Din stemme teller!

Svarfrist er satt til tirsdag 15. mai 2018 kl 16.00.

Pin It

« »