Utrede ny organisasjonsmodell med to nivåer

11. juni | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Det har vært et hastemøte i justisdepartementet i dag. KDI har fått i oppdrag å utrede en organisasjonsmodell med to forvaltningsnivå. Rettssikkerhet og likebehandling er viktig. De ønsker å styrke direktoratet og etablere en sømløs straffegjennomføring. De to modellene som skal utredes er: kriminalomsorgssenter og felles ledelse friomsorg/fengsel. Utredningen skal være ferdig innen 1.12.14.

 

 

 

 

Pin It

« »