Informasjonsdag på KRUS

Kriminalomsorgens Yrkesforbund var den 28. januar på KRUS for å delta på den årlige informasjonsdagen for de nye aspirantene som begynte på fengselsbetjentutdanningen 6. Januar.

Da kommer forbundene og presenterer seg og aspirantene får mulighetene til å stille spørsmål og snakke med tillitsvalgte og medlemmer. Det var en inspirerende dag i møte med kriminalomsorgens nyeste ansatte.
Vi ønsker aspirantene lykke til og velkommen som organisert i KY.

Rådgiver Anne Johansen, forbundsleder Tor Erik Larsen og rådgiver Ina Andersen