Vi støtter streiken i frontfaget!

Det ble brudd i meklingen mellom partene i frontfaget, NHO, LO og YS

Det har vært en betydelig nedgang i reallønnen sier forbundsleder Tor Erik Larsen og dette kan ikke fortsette! Vi må sikre lavtlønnede økt kjøpekraft. Økt prisvekst, renter, og strømutgifter har svekket kjøpekraften, og der av må vi sikre økt kjøpekraft!

Rundt 1 441 YS-medlemmer ved en rekke bedrifter gikk ut i streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 17. april. Fredag tas ytterligere 460 medlemmer ut i konflikt. Arbeidskonflikten vil få en rekke konsekvenser. Les mer på ys.no

Kontaktperson
Tor Erik Larsen
Tor Erik Larsen
Forbundsleder
48 05 83 20
Se e-post