Vidar Torvik nytt sentralstyremedlem

KYs sentralstyre har i dag konstituert Vidar Torvik som nytt sentralstyremedlem

Vidar har 25 års arbeidserfaring i staten og 15 av de som fengselsbetjent i Kriminalomsorgen. Han er i dag ansatt i Indre Østfold Fengsel. Tidligere har han jobbet 10 år i Oslo Fengsel og har vært aktiv tillitsvalgt siden 2012 for Kriminalomsorgens Yrkesforbud som lokalleder, nestleder, vara regionstillitsvalgt, og nå sentralt omstillingstillitsvalgt.

Vidar sier selv han har fått det ærefulle oppdraget og tilliten til å ta over jobben for sin kjære venn og kollega Frode Hermansen, som han mener har satt standarden på arbeidet. Jeg vil sammen med resten av sentralstyre og sekretariatet fortsette å rette fokus på de ansattes arbeidshverdag og arbeidsvilkår.

Vi ønsker Vidar Torvik velkommen som konstituert sentralstyremedlem og ønsker han lykke til med vervet som omstillingstillitsvalgt!

Vidar Torvik