Viktig informasjon fra Nordea

Nordea Direct blir Nordea Bank fra 12. mai. Viktig informasjon til bankkunder og informasjon om renteendring fra 16. juni for nye kunder og 20. juni for eksisterende kunder.

Overgangen fra Nordea Direct til Nordea bank
Den 1. november 2022 ble Nordea Direct fusjonert inn i Nordea og 12. mai 2023 flyttes kundene våre til Nordeas systemer.
Før flyttingen 12. mai er det viktig at du får med deg de viktigste endringene. Fra og med denne datoen bruker du Nordeas nettsider og Nordeas nett- og mobilbank. Det er også her du finner alle produkter og tjenester. Merk at det vil ta noen ekstra dager før alle dokumenter er på plass i Nordea Bank etter flyttingen, 12. mai.

Husk å gi beskjed så snart som mulig om nytt kontonummer til de du forventer å få betalinger fra. Husk også at du må oppdatere apper og betalingstjenester, for eksempel Vipps, med ny betalingsinformasjon fra den 12. mai.

Renteendring på boliglån og innskudd
Med bakgrunn i Norges Banks økning av styringsrenten 4. mai og utviklingen i markedet, har Nordea besluttet å øke renten på boliglån og innskudd. Vi har valgt å utsette renteoppgangen på boliglån for nye kunder til 16. juni, mens eksisterende kunder får endring 20. juni. Etter endringene vil YS-medlemmene ha et konkurransedyktig boliglånstilbud, med Førstehjemslån og Boliglån Ung til 4,34 % og Boliglån 50 % til 4,44 % nom.rente.