Vinnerne av årets påskenøtter er trukket

I påsken arrangerte KY påskenøtter for medlemmene på vår lukkede Facebookgruppe.

Påskenøttene strakk seg fra skjærtorsdag og frem til andre påskedag hvor vi annonserte en ny påskenøtt for hver dag.

Skjærtorsdag: Når ble KY offisielt stiftet? Riktig svar: 1.1.1991

  • Vinner: Raymond Holt

Langfredag: Hvem er dette? (bilde var vedlagt) Riktig svar: KDI direktør Lise Sannerud.

  • Vinner: Cecilie Lyding

Påskeaften: Hva var gjennomsnittslønnen i lønnstrinn (før fjorårets lønnsoppgjør) til en fengselsbetjent i Norge? Riktig svar: Lønnstrinn 46

  • Vinner: Fredrik Hanssen

Første påskedag: Hvor mange fengselsoverbetjenter er det i Kriminalomsorgen? Riktig svar: En

  • Vinner: Kjell Falcon Gunnarsjå

Andre påskedag: Når flyttet fengselsskolen til Teisen og hvorfor? Riktig svar: Fengselsskolen flyttet til Teisen i 1984 hvor den på leiebasis fikk overta gamle Teisen gymnas. En hardt tiltrengt plassutvidelse for økt aktivitet var med dette realisert.

  • Vinner: Jan Frode Bråten

Vi takker alle våre medlemmer for deltakelse av påskenøttene og håper dere synes dette var et flott arrangement. GRATULERER til vinnerne som vil motta den nye KY sekken i posten!