Vitnemålsutdeling for H17 kullet

19. juni | Kategori: Siste nyheter, Uncategorized | Skrevet av

I dag ble 75 aspiranter uteksaminert fra KRUS og fikk tittelen fengselsbetjent. En stor dag for norsk kriminalomsorg og for oss i Kriminalomsorgens yrkesforbund.

Statssekretær Kristoffer Sivertsen var første taler ut. Oppsummert formidlet han at aspirantene har valgt et yrke innenfor en viktig sektor. Yrket som fengselsbetjent medfølger et ansvar for rettsstaten Norge, ikke bare for samfunnet men også i møte med den enkelte innsatt. Det politiet ser i dag, er det dere som skal jobbe med i morgen. Kriminaliteten endrer seg stadig vekk og dette medfører mer krevende insattekategorier for norsk kriminalomsorg. Som fengselsbetjent må man være en samtalepartner, veileder og rollemodell. Statssekretæren trakk frem viktigheten av å være menneskelig i møte med de innsatte og samtidig være profesjonell i arbeidet med endring og påvirkningsarbeid. Det er fengselsbetjenten som må “så et frø” hos hver innsatt for at de skal kunne endre seg. Fengselsbetjentyrke er ingen enkel oppgave, regjeringen tar rapporten om isolasjon fra sivilombudsmannen på alvor og ønsker å fremskynde prosessen om et nytt Oslo fengsel på Bredtveit med plass til 400 innsatte. Kriminalomsorgen trenger nye og moderne fengselsbygg som er tilrettelagt for innsatte og ansatte. I dagens kriminalitetsbilde er det press og økt behov for fengsel på høy sikkerhetsnivå og en nedgang på lavere sikkerhetsnivå. Nedleggelse av fengsler betyr ikke at kriminalomsorgen ikke blir satset på men at vi må fornye oss og møte behovet. Han trakk frem at det er satsning på EK soning og at det i år 2018 var flere som sonet med fotlenke enn i fengsel. Dette gir muligheter for de nyutdannede fengselsbetjentene til å kunne jobbe i friomsorgen. Avslutningsvis presiserte statssekretæren at det skjer endringer i straffesakskjeden og at instansene påvirker og er avhengig av hverandre. Det foreligger nødvendig fornying av digitalisering, men det viktigste er dere ansatte som jobber med innsatte. Den viktigste ressursen er de menneskelige ressursene.

KDI direktør Lise Sannerud holdt tale til de nyutdannede fengselsbetjentene hvor hun innledningsvis sa hun hadde gledet seg enormt mye til å gratulere de 75 aspirantene med gjennomført utdanning, hun omtalte aspirantene som sine kollegaer. Det er litt av et ansvar dere har påtatt dere. Dere har valgt en profesjon og et yrket dere aldri blir ferdig utlært i. Dere vil møte mennesker med sin egen historie i en sårbar situasjon og et bredt spekter av menneskeskjebner. Hver og en av disse menneskene er unike på lik linje med dere. I dette yrket har dere makt og medmenneskelighet, makten er definert i roller, posisjon og uniform, men medmenneskeligheten må dere vise. Medmenneskeligheten vil gi dere respekt av de innsatte. Medmenneskeligheten vil bidra til å skape relasjon, bedringsprosess og læringsprosess. Ta vare på de unge domfelte, de har mindre livserfaring og er fortsatt i utvikling. De har et større behov for omsorg enn de eldre. Hjelp de til å få en ny sjanse og et liv uten kriminalitet. Hun nevnte gjenopprettende prosesser som har vist seg å være forebyggende på ny kriminalitet.

Husk å ta vare på solskinnshistoriene, dere vil trenge de. Du er også unik!

 

 

Direktøren ved KRUS, Hans-Jørgen Brucker omtalte kullet som en reflektert gjeng. Dere har vist refleksjon siden opptaksdagene og gjennom hele utdanningen. Dere vil kjenne på følelsen av å være små brikker i det store bildet, men dere må huske på at hver enkelt av dere er viktige for mange. Det er nå dere skal vise at dere har gjort en god jobb i aspiranttiden. Han oppfordret de nyutdannede fengselsbetjentene til å stoppe opp inni mellom og reflektere over jobben som utføres, overfor innsatte og ansatte. Fortsette med utviklingen og læringen. Kriminaliteten har utviklet seg og dette medfører et behov for endringskompetanse. Direktøren oppfordret aspirantkullet til å fortsette å utvikle seg og melde seg på kurs og konferanser ved KRUS i fremtiden. Han avsluttet med å oppfordre de nyutdannede fengselsbetjentene til å være en god rollemodell for andre.

 

 

Dekan Kjersti Hove begynte og avsluttet med “education is important but lunch is more important”. Med dette beskrev hun at den uformelle læringen er vel så viktig som den formelle læringen. Med uformell læring trakk hun frem de gode samtalene og erfaringsutvekslingen aspirantene har fått seg i mellom i kantinen på KRUS. Utdanning er viktig formelt og er reelt. Hun nevnte rapporten fra utvalget om livslang læring, møte med utvikling og endring. Hun er glad for at livslang læring er satt på dagsorden.

Fengselsrollen er unik, dere er bærebjelken i norsk kriminalomsorg. Uten bærebjelken raser huset sammen, vi trenger dere for at kriminalomsorgen skal stå stabilt. Hun dro frem en metafor fra Michael Lipsky hvor hun beskrev fengselsbetjentene som bakkebyråkrater i møte med borgerne i fengsel hvor en skal ivareta de politiske beslutningene og samfunnsoppdraget som er gitt. Det stilles høye krav til deres egen bevistgjøring hvor dere må forvalte makten på en god måte. Hun kom med en oppfordring om å ta vare på hverandre, støtte og oppmuntre hverandre, og bidra til et raust arbeidsmiljø!

 

Aspirantkullets leder Cecilie Finsen holdt tale på vegne av kullet. Hun gjorde sine kollegaer oppmerksom på at dette er de siste minuttene de er samlet på KRUS som en gjeng. Gratulerer med dagen, nå er vi fengselsbetjenter!

Vi ble fortalt på oppstart av utdanningen at vi var et spesielt kull på 75 stykker. Vi fikk tittelen “agderkullet” som ikke skal til Agder. Vi har gjennomført utdanningen på ett år og åtte måneder, vi må være smartere enn tidligere kull. Vi har vokst faglig og personlig, og utviklet praktisk erfaring sammen. Vi har jevnt over gode resultater.

Høgskolelektor Klaus Bergander ble nevnt med et sitat under oppstart av straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner; “hold dere fast, dette er heftige greier”. Og det hadde han rett i, fire intensive uker i fjerde semester med en avsluttende eksamen. Aspirantkullets leder trakk frem takknemlighet for Sven Erik Skotte og Birgitte Storvik sin kunnskap på fagfeltet og som veiledere i emnet.

Nå er vi mer enn klare til å jobbe selvstendig som fengselsbetjenter. Finn deres plass, still spørsmål, hver nysgjerrige og gjør så godt dere kan. Ta vare på hverandre, del deres erfaringer og bruk hverandres ressurser. Alle involverte på KRUS ble takket på vegne av aspirantkullets leder.

Kriminalomsorgens yrkesforbund vil gratulerer aspirantkull H17 og ønsker dere lykke til i plikttjenesten!

 

Pin It

« »