Vitnemålsutdeling på KRUS for kull V2018

GRATULERER til kull V2018 med bestått og gjennomført fengselsbetjentutdanning!

GRATULERER til kull V2018 med bestått og gjennomført fengselsbetjentutdanning!

En høytidelig seremoni ble holdt i auditoriet på KRUS med flotte taler og musikkinnslag.

Det er jobben begynner. Fersk kunnskap og med nye øyne er dere klare for å gjøre en innsats i Kriminalomsorgen. Kullet er fordelt utover hele landet hvor pliktåret skal avtjenes. Mange av de nye fengselsbetjentene skal tjenestegjøre i nye Agder fengsel.

Statssekretær Sættem

Statssekretær Thor Kleppen Sættem påpekte viktigheten av å møte de innsatte med respekt og verdighet, de ferske fengselsbetjentene skal også kreve respekt tilbake. Han nevnte også viktigheten av at yrket fortjener respekt fra omgivelsene og samfunnet, dere skal gjøre en jobb på vegne av samfunnet og maktapparatet i Staten. Det er viktig å være bevisst på rollen dere nå innehar ved utøvelse av makt. Dere vil møte mennesker med mange sammensatte problemer hvor rus, psykiatri og ulike kulturer vil være en del av hverdagen. Jeg vet dere vil møte mennesker som er krevende og som vil gi dere krevende arbeidsdager.

Husk at dere utgjør en viktig innsats på vegne av samfunnet!

KDI-direktør Lise Sannerud

Dere skal nå ut i Kriminalomsorgen å bidra til et tryggere samfunn og forebygging av ny kriminalitet sa Kriminalomsorgsdirektoratets direktør Lise Sannerud. Relasjonskompetanse er et viktig verktøy. Bruk kompetansen dere innehar i møte med de innsatte, et hvert menneske er unikt. Dere må lete frem nøkkelen til relasjonsbygging. Bruk deres nye blikk på Kriminalomsorgen og ta ansvar for å videreutvikle Kriminalomsorgen. Representer den “ungdommelige” Kriminalomsorg, dere er fremtidens Kriminalomsorg. Endring er kommet for å bli, dere vil være en del av de små endringsprosessene, ta i bruk kreative løsninger. Sørg for endringer for deg selv og for Kriminalomsorgen.

KRUS-direktør Lægreid

“Dere har valgt et sammensatt yrke og et av samfunnets vanskeligste og givende yrker” sa konstituert Direktør ved KRUS Kristina Lærgreid. Dere vil møte tøffe og utfordrende situasjoner. Forvalt makten på en god måte i tillegg til å drive rehabilitering og tilbakeføring. Jeg husker godt når jeg traff dere for første gang i høst. Da spurte jeg dere om fengselsbetjentutdanningen har en overføringsverdi til yrket? “Både og svarte noen av dere”. Jeg ønsker at dere skal engasjere dere og stille undrende og kritiske spørsmål underveis. Vær bevisst rollen dere nå innehar. Jeg ble bedre kjent med enkelte av dere på studieturen i høst som gruppeleder, denne turen var en faglig interessant studietur og tilbakemeldingene fra gruppelederne var at dere var gode representanter for KRUS og Norsk Kriminalomsorg.

Det er nå alt starter, sett lærdommen ut i praksis. Lykke til med arbeidet dere nå skal ut å gjøre!

Administrasjonssjef Ekhaugen

Dere har nå fått et godt grunnlag til å mestre jobben dere skal ut å gjøre sa administrasjonssjef Ellen Ekhaugen i sin tale. Husk det fengselsførstebetjent Ingebjørg Nytrøen sa til dere; gå ut og vær den du ønsker å være!

Grip muligheten til å forme nye Agder fengsel. Lytt til erfarne kollegaer, vær en god rollemodell, god kollega og søk på ledige stillinger i Kriminalomsorgen!

Kullets representant Erik Hermansen fortalte om gode kollegaer og nye vennskapsbånd som nå er knytt i løpet av aspiranttiden. Vi er det første “71 grader nord” kullet som strekker seg fra Mandal i sør til Vadsø i nord. Jeg ønsker dere lykke til, søk på ledige stillinger slik at vi blir kollegaer!

En gledens dag for Norsk Kriminalomsorgen. Kriminalomsorgens Yrkesforbund ønsker pliktårsbetjentene lykke til på de ulike enhetene. Møt de lovende fengselsbetjentene på en god måte og ta godt vare på dem på arbeidsplassen!