På denne siden finner du:
  1. Flyttedag
  2. Godtgjørelse ved flytting
1. Flyttedag

Såkalt «flyttedag» er ikke hjemlet i lov eller avtale, men er en sedvane i Kriminalomsorgen. Statens personalhåndbok omtaler dette i pkt. 2.4.8.3 hvor det står at det kan utbetales lønn for evt. reisedager  og andre nødvendige dager i forbindelse med flytting til nytt tjenestested.

2. Godtgjørelse ved flytting

Ved overgang til annen statlig stilling kan du få dekket blant annet reise, pakking, flytting, vask mm. Særavtale om flyttegodtgjørelse regulerer dette. Den finner du i statens personalhåndbok. Ta kontakt med den nye arbeidsgiveren før du flytter og avklar gjennomføringen.