Nyhetsarkiv

Månedens fordel
Konkurranse i samarbeid med Gjensidige!
Yrkesskadeerstatning under pålagt trening og øvelser i kriminalomsorgen
Endelig blir det en endring i lovverket!
Uravstemningen er på vei!
Den 6. juni klokken 10.00 blir uravstemningen sendt ut til alle medlemmer, og svar må gis innen 14. juni klokken 15.00.
Gratulerer med tittelen fengselsbetjent!
160 nyutdannede fengselsbetjenter er nå klare for plikttjeneste på ulike enheter i Kriminalomsorgen
Tariffoppgjøret 2024 – Dette var magert, men det handler om mer enn økonomi
To av de fire hovedsammenslutningene i staten ble enige med arbeidsgiversiden (digitaliserings- og forvaltningsdepartementet) om en ny tariffavtale fra 1. mai.
Enighet mellom YS Stat og staten i lønnsoppgjøret
Etter mekling på overtid ble YS Stat og staten fredag morgen enige om ny hovedtariffavtale. Avtalen innebærer en lønnsramme på 5,2 prosent.
Lønnsforhandlinger
Fredag 3. mai ble det gjennomført forhandlinger etter HTA 2.5.3 nr 2.
Internasjonalt samarbeid
Reisebrev fra regionstillitsvalgt Erling Rafoss
Ungdomstidavarerendalenger for YS-medlemmer!
Vi forlenger kampanjen med Nordea!
Rapport om fremtidig fengselskapasitet og pressemelding fra JD
Da er rapporten for fremtidig fengselskapasitet i Kriminalomsorgen og Statsbygg offentlig.
Det usynlige samfunnsoppdraget
Jeg har verdens beste jobb, men til hvilken pris?
Splitter nye fordeler
Nå er det enda bedre å være ung i KY!
Mens vi venter på bedre (lønns)tider
Det er lett å finne de negative kreftene som jobber imot den kvaliteten vi ønsker å levere i norsk kriminalomsorg
Ekstra billig strømavtale for medlemmer av (YS-forbund)
Klarkraft er rangert som nummer 1 av alle 88 strømleverandørene på bytt.no, Norges største nettsted for kundeomtaler
Nyheter 2024
Enda mer inkludert i 2024
YS Fordel har inngått ny medlemsavtale med Klarkraft
Vervekampanje
Kriminalomsorgens Yrkesforbund arrangerer vervekampanje i perioden 15. januar til 1. juni 2024
Julen 2023 – er det nå det snur?
Jeg tror vi skal greie å skaffe dere den anerkjennelsen dere fortjener og første steget på veien er en anstendig lønn, i 2024 er det ingenting som er viktigere enn å sikre førstelinjen
KY har sagt JA til 12 timer!
KDI erkjenner at denne saken burde vært håndtert på et tidligere tidspunkt
Forebyggende arbeid, historier fra virkeligheten
- Kriminalitet har ikke et ansikt
Hva skjer med arbeidstiden nå da?
Bare for å avklare det først som sist, KY har ikke sagt nei til 12 timers vakter
Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt flyttes midlertidig til Romerike
- Kvinnefengselet flyttes til avdeling Ullersmo og får sin egen post
Månedens fordel – Desember
Travelt før jul eller trenger du leiebil i juleferien?
Bredtveit fengsel stenges
På bakgrunn av en ny risikoanalyse for branntilløp, anbefaler Statsbygg at Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner stenges midlertidig
Protokoll fra lokale lønnsforhandlinger 2023
Kriminalomsorgen og LO/YS gjennomførte 15. og 18. september 2023 første del av lokale lønnsforhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.5.1 for grupper av ansatte. Forhandlingene ble sluttført med individuelle lønnsforhandlinger 23.-24. oktober 2023.
YS’ likestillingspris til Abid Raja, Nadia Ansar og Abida Raja
Abid Raja, Nadia Ansar og Abida Raja har med åpenhet om sine livshistorier spilt en viktig rolle i synliggjøringen av hvordan skyld og skam bidrar til undertrykking av mennesker
Verdensdagen for psykisk helse
I dag markerer vi Verdensdagen for psykisk helse
Ikke nok til å styrke kriminalomsorgen
I dag ble forslaget til statsbudsjett for 2024 lagt frem
Ta del i gruppeavtalen på Tannhelseforsikring i oktober!
For kun 118 kroner per måned kan du som KY-medlem forsikre tennene dine for inntil 30.000 kroner per år
Renteendring på boliglån og innskudd
Forhandlingsstart for lokalt lønnsoppgjør
I dag starter de lokale lønnsforhandlingene i kriminalomsorgen.
KriminalSorgen – når tausheten tar liv
Denne saken er oppdatert 15/9 med tilsvar fra kriminalomsorgsdirektøren, Lise Sannerud. Tilsvaret finner du på høyre side av artikkelen.
Tiden for handling er nå!
I går var det verdensdagen for forebygging av selvmord, i dag er det bare en ny dag i Kriminalomsorgen… men jeg greier ikke helt å slippe gårsdagen. 
Nion – ny samarbeidspartner
Vi har tatt en prat med daglig leder Marcus Resch i Nion om hvordan du som medlem kan benytte deg av samarbeidsavtalen vi har inngått.
Nye pensjonsregler for 200.000 offentlig ansatte
Nå er LO, Unio, YS og Akademikerne blitt enige med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvordan de nye reglene skal være
Informasjon om lokale lønnsforhandlinger 2023
Under hovedtariffoppgjøret ble det fastsatt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning pr. 1. mai 2023.
Med YS Innbo er sykkelen din godt dekket
​Hvis sykkelen din eller til noen i familien blir stjålet, dekker YS Innbo opptil 30 000 kroner
Nion – din samtalepartner
De ansattes mentale helse er mer enn bare ptsd. KY har hele tiden ledet an i fokuset på de ansattes mentale helse og vi har ikke tenkt å gi oss.
Minner kan bygge og rive…..
Fagforeningene må dra i samme retning som tillitsvalgte da dette ikke er en popularitets konkurranse, men en kamp for å opprettholde vår profesjon og helse!
Sommer, sol og en kriminalomsorg i krise!
Som forbundsleder i KY er det dessverre altfor sjelden jeg får fremsnakket kriminalomsorgen og den fantastiske jobben som blir gjort. På tross av dårlige rammebetingelser så redder dere liv hver dag!
Ingen avklaring rundt særaldersgrenser 
Forhandlingene utsettes til over sommeren
Samarbeidsavtale med NION
KY har inngått en ny samarbeidsavtale med Nion - din samtalepartner!
Særaldersgrense – en vurdering av det framtidige behovet
Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren.
Hvem vil jobbe i fengsel?
Kriminalomsorgen kan ikke miste flere erfarne og kompetente arbeidstakere!
Internasjonalt samarbeid med den amerikanske stiftelsen One Voice United (OVU)
KY var representert med forbundsleder Tor Erik Larsen, sentralstyremedlem Vidar Torvik og rådgiver Ina Nyheim Bruun på konferanse i Colorado i regi av den amerikanske stiftelsen One Voice United i april.
Vil våre ansatte være forsikret under pålagt trening og yrkesskade?
KYs regionstillitsvalgt for region Sør Vest, Erling Rafoss har fulgt opp politikerne tett når det gjelder yrkesskadeforsikring for våre ansatte
Vedrørende utvidet overtid
Som de flest kjenner til ville ikke KY inngå en avtale om utvidet overtid på syv dager eller på fire uker når arbeidsgiver presenterte en avtale i november i fjor.
Revidert statsbudsjett
Kriminalomsorgens Yrkesforbund registrerer at dagens regjering med sitt forslag til revidert statsbudsjett nok en gang avslører sin manglende forståelse for straffesakskjede
Mellomoppgjøret 2023 – betraktninger på det generelle tillegget
Staten som arbeidsgiver har i år innfridd organisasjonenes krav og sørget for at alle kan klare seg gjennom den formidable prisveksten vi har opplevd
Enighet i tarifforhandlingene i staten
Det ble fredag ettermiddag oppnådd enighet i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene
YS Stat med tydelig krav: Kjøpekraften skal opp
Torsdag starter lønnsforhandlingene i staten, og YS Stat går til forhandlingsbordet med et tydelig krav
Sivilombudets brev om kritiske og livstruende forhold
Dette brevet er ikke sjokkerende for oss som jobber i og rundt norsk kriminalomsorg
Hvor er vårt kriseteam?
Forfatteren skildrer jobben som fengselsbetjent og teksten er skrevet fra et ansattperspektiv i direkte arbeid med innsatte
Spår det vanskeligste mellomoppgjøret på mange år
Mange ansatte stiller foran årets tariffoppgjør med tapt kjøpekraft. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun Tekst: Liv Hilde Hansen
Kartlegging av psykiske belastninger over tid
Foto: Kriminalomsorgen/Christian Wangberg. KY oppfordrer ansatte til å gjennomføre undersøkelsen
Fengselsbetjentyrket – en kompleks oppgave
En hyllest til alle våre ansatte!
Yrkesskade
Hver dag opplever ansatte i kriminalomsorgen en eller flere volds/trusselhendelser