Renteendring på boliglån og innskudd

Med bakgrunn økningen i styringsrenten i Norges Bank 21. september har Nordea besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. 

Vi utsetter renteoppgangen på boliglån, slik at endringene først trer i kraft fra 28. november for både nye og eksisterende kunder. Konkurransekraften i medlemstilbudet spisses ytterligere, og renten på Boliglån Ung og Boliglån 50 % økes henholdvis med kun 0,20 % og 0,19 %. 
Medlemmene vil etter endringen i slutten av november tilbys Førstehjemslån og Boliglån ung til 5,24 % og Boliglån 50 % til 5,33 % nom.rente.