Verdigrunnlag

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er en partipolitisk uavhengig organisasjon for tilsatte i Kriminalomsorgen som har som hovedmål å ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og arbeidsmiljømessige interesser.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er en partipolitisk uavhengig organisasjon for tilsatte i Kriminalomsorgen som har som hovedmål å ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og arbeidsmiljømessige interesser.

KY er en demokratisk organisasjon som alltid har medlemmet i fokus. Beslutninger skal ha bredest mulig forankring i organisasjonen. God kommunikasjon og kort vei mellom leddene i organisasjonen er viktig. Flest mulige beslutninger skal fattes nærmest mulig den beslutningen angår.

KY skal drive påvirkning og fremme sine synspunkter og meninger i alle fora, blant annet ved å møte politikere, svare på høringer og være synlige i media. KY skal også samarbeide med alle som har felles interesser. KY vil søke samarbeid med nordiske fagorganisasjoner og videreføre samarbeidet med europeiske fagorganisasjoner.

KY skal opptre profesjonelt, både når det gjelder verving, møter med arbeidsgiver, i media og andre arenaer.

KY skal være det foretrukne forbundet for alle tilsatte i Kriminalomsorgen.