Medlemskap

Som medlem i en fagforening har du den fordelen at du har en talsperson på alle nivåer i organisasjonen som jobber for å ivareta medlemmene og påse av lover og regler følges. Et medlemskap i KY er først og fremst din forsikring om gode arbeids- og livsvilkår. Man får hjelp hvis det oppstår problemer, eller hvis man lurer på noe.

De tillitsvalgte skal også være en informasjonskanal vedrørende lokale avtaler og lovverket generelt.

Du står aldri alene når du er fagorganisert. Medlemskapet innebærer at du har et sikkerhetsnett som vil yte deg hjelp og assistanse på arbeidsplassen og i mange tilfeller også i din fritid. Dette sikkerhetsnettet bygger på det fellesskap som er fagbevegelsens fundament.

I tillegg vil man ha en ekstra støtte dersom man opplever problemer på arbeidsplassen. De tillitsvalgte kan bidra som støttepersoner og rådgivere. Ved tyngre personalsaker vil KY tilknytte seg nødvendig kompetanse og bistand som har kunnskap på det aktuelle området. KY gjør det på denne måten da det ikke er behov for jurister ansatt på heltid.

Å bli medlem i en fagforening er også en solidarisk handling. Gjennom medlemskap i en fagforening, bidrar du ikke bare for dine egne rettigheter og behov, men også for andres. Sammen står man sterkere i arbeidet med å ta vare på den enkeltes – og fellesskapets – interesser. Den viktigste oppgaven er å påvirke for bedre lønn- og arbeidsforhold.

Ved å være medlem i KY har du:

 • Medlemskap i en fagorganisasjon tilknyttet en hovedsammenslutning, og som dermed har forhandlingsrett.
 • Medlemskap i en fagorganisasjon med førstelinjetjenesten i fokus
 • Gode og dyktige tillitsvalgte
 • Kort vei til forbundsledelsen
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Medlemskap i en partipolitisk uavhengig organisasjon
 • Ingen obligatoriske forsikringer
 • Gode tilbud i Gjensidige forsikring. Kontaktperson: Tove Aasen, direkte telefon: 21 40 84 11, mobil: 41 48 97 45 , e-post: Tove.Aasen@gjensidige.no
 • Et av markedets beste banktilbud hos Nordea Direct gjennom YS-avtalen
 • Gode medlemsfordeler
 • Mulighet til å få støtte fra KYs studiefond. Les mer om studiefondets vedtekter her Søknadsskjemaet finner du her

Gjensidige forsikring:

Gode rabatter for deg som YS – medlem

Nordea Direct:

Som medlem i KY får du et av markedets beste banktilbud hos Nordea Direct gjennom YS-avtalen. Les mer om banktilbudet og sjekk hva du kan spare på Nordea Direct sin side for medlemmer i KY

Kontingent:

 • Lav kontingent (du betaler kun 1,28 % av brutto grunnlønn og ingenting av andre lønnstillegg)
 • Tre måneders kontingentfritak ved innmelding (sommervikarer får dette hvis de jobber utover ferieperioden)
 • Aspiranter og pliktårsbetjenter betaler ingen kontingent
 • Opp til 3850 kroner i betalt kontingent kan skrives av på skatten

Aspirant:

 • Aspirantene får gratis kontingent i aspirantperioden og i pliktåret i KY
 • I aspirantperioden betaler vi også innboforsikringen dersom du ønsker denne forsikringen
 • Alle får 500 kr i bokstøtte og 500 kr i reisestøtte
 • Medlemsfordeler på lik linje med ordinært medlemskap

Pensjonist:
Som pensjonist betaler du ingen kontingent – og du beholder dine medlemsfordeler