Medlemskap

Som medlem i en fagforening har du den fordelen at du har en talsperson på alle nivåer i organisasjonen som jobber for å ivareta medlemmene og påse at lover og regler følges.

Et medlemskap i KY er først og fremst din forsikring om gode arbeids- og livsvilkår. Man får hjelp hvis det oppstår problemer, eller hvis man lurer på noe.

Verver du en kollega, får du velge mellom fine vervepremier, som 8 flaxlodd, vanntett bag (to vervinger), KY-sekken (tre vervinger) og en Stanley-termos (tre vervinger).

De tillitsvalgte skal også være en informasjonskanal vedrørende lokale avtaler og lovverket generelt.

Du står aldri alene når du er fagorganisert. Medlemskapet innebærer at du har et sikkerhetsnett som vil yte deg hjelp og assistanse på arbeidsplassen og i mange tilfeller også i din fritid. Dette sikkerhetsnettet bygger på det fellesskap som er fagbevegelsens fundament.

I tillegg vil man ha en ekstra støtte dersom man opplever problemer på arbeidsplassen. De tillitsvalgte kan gi deg rådgiving, veiledning og hjelp ved konflikter. Ved tyngre personalsaker vil KY tilknytte seg nødvendig kompetanse og bistand som har kunnskap på det aktuelle området.

Å bli medlem i en fagforening er også en solidarisk handling. Gjennom medlemskap i en fagforening, bidrar du ikke bare for dine egne rettigheter og behov, men også for andres. Sammen står man sterkere i arbeidet med å ta vare på den enkeltes og fellesskapets interesser. Den viktigste oppgaven er å påvirke for bedre lønn- og arbeidsforhold.

Ved å være medlem i KY har du:

 • Medlemskap i en fagorganisasjon tilknyttet en hovedsammenslutning, og som dermed har forhandlingsrett.
 • Medlemskap i en fagorganisasjon som har hovedfokus på å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår.
 • Dyktige og engasjerte tillitsvalgte
 • Kort vei til forbundsledelsen
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Medlemskap i en partipolitisk uavhengig organisasjon
 • Lav kontingent
 • Ingen obligatoriske forsikringer
 • Gratis advokatavtale (5 timer advokatbistand) med advokatfirmaet Norman & CO for bistand innenfor nesten alle privatrettslige områder
 • Gode tilbud i Gjensidige forsikringNye medlemmer får halv pris på innboforsikring første året
 • Et av markedets beste banktilbud hos Nordea bank

Gode generelle medlemsfordeler og fordeler gjennom ysfordel

Kontingent:

 • Lav kontingent (du betaler kun 1,28 % av brutto grunnlønn og ingenting av andre lønnstillegg)
 • Tre måneders kontingentfritak ved innmelding (sommervikarer får dette hvis de jobber utover ferieperioden)
 • Aspiranter, pliktårsbetjenter og pensjonister betaler ingen kontingent
 • Opp til 3850 kroner i betalt kontingent kan skrives av på skatten

KYs studiefond:

Mulighet til å få støtte fra KYs studiefond. Les mer om studiefondets vedtekter her Søknadsskjemaet finner du her

Aspirant:

 • Aspirantene får gratis kontingent i aspirantperioden og i pliktåret i KY
 • Medlemsfordeler på lik linje med ordinært medlemskap
 • Gratis innboforsikring i aspirantperioden

Pensjonist:

Som pensjonist betaler du ingen kontingent – og du beholder dine medlemsfordeler .

Gjensidige Forsikring:

Nye medlemmer får halv pris på innboforsikring første året

YS Innbo er en av markedets beste og i tillegg lavt priset – og derfor våre medlemmers favoritt. Den hjelper deg hvis tingene dine blir stjålet, ved ID-tyveri og brann og hvis du får besøk av veggedyr. I tillegg får du dekket uhell, som for eksempel knust mobilskjerm. Det er ikke rabatt på den delen av prisen som går til Norsk Naturskadepool.

Ikke mist muligheten til å få velkomsttilbudet

For å benytte deg av velkomsttilbudet hos Gjensidige må forsikringen settes i kraft før det har gått to måneder etter at du meldte deg inn. Sjekk pris og bestill YS Innbo til halv pris.

Som medlem i KY får du enda flere forsikringsfordeler hos Gjensidige.
YS Innbo – Nå kan du velge ubegrenset forsikringssum

Nå kan du velge mellom 500 000 kroner og ubegrenset forsikringssum. Har du allerede YS Innbo med forsikringssum på 2,5 millioner kroner vil du automatisk få ubegrenset erstatningssum når forsikringen fornyes. Enkeltgjenstander og samlinger erstattes med inntil 350 000 kroner. Prisen er den samme lave!

Kontaktpersoner hos Gjensidige:
Tone Grønvold, tone.gronvold@gjensidige.no eller 90 12 18 02  
Kontaktperson hos Gjensidige forsikring for KY Region Nord:
Victoria Jakobsen, M: 90 64 19 61, e-post: victoria.jakobsen@gjensidige.no

Nordea Bank:

Som medlem i KY får du et av markedets beste banktilbud hos Nordea gjennom YS-avtalen.

Gjennom ditt medlemskap er du sikret en av landets beste bankavtaler hos Nordea. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år.

Din største utgift kan bli din beste fordel. Medlemskapet gir deg nemlig en av landets aller laveste boliglånsrenter – ikke bare i dag, men også over tid.

Så mye kan du spare ved å flytte boliglånet til Nordea :

 • Et lån på 2 millioner med 0,5 prosentpoeng lavere rente = 10 000 kroner spart per år
 • Et lån på 3 millioner med 0,5 prosentpoeng lavere rente = 15 000 kroner spart per år
 • Et lån på 4 millioner med 0,5 prosentpoeng lavere rente = 20 000 kroner spart per år 

Boliglån – din største fordel

Medlemskapet ditt gir deg en av markedets laveste boliglånsrente – både nå og over tid. 

Nye priser for nye og eksisterende lån gjeldende fra 15. februar 2023 

 • Førstehjemslån til 3,84 % nom. rente – til din første bolig *
 • Boliglån Ung til 3,84 % nom. rente – for deg under 34 år *
 • Boliglån innenfor 50% av verdigrunnlag til 3,94 % nom. rente * 
 • Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag til 3,99 % nom. rente *
 • Boligkreditt til 3,94 % nom. rente *

* Renteendring fra 15. februar 2023 for eksisterende og nye kunder:

19.12.22 varslet vi renteoppgang på alle boliglån med 0.25 prosentpoeng. Nye renter skulle tre i kraft fra 20. desember for nye kunder og fra 31. januar for eksisterende kunder. Vi har nå besluttet å redusere rentene på enkelte produkter sammenlignet med opprinnelig varsel, for å gi våre kunder et enda bedre banktilbud. I tillegg endrer vi virkningsdato til 15. februar 2023 for både nye og eksisterende kunder. 

Oppdatert informasjon finner du i meldingsboksen i mobil- og nettbanken din. 

Priseksempel:
Boliglån Ung u/85 %:
2 mill., o/25 år, nom. rente 3,84 %, eff. rente 3,96 %, tot.: kr 3 129 255,00.

Boliglån u/50 %:
2 mill., o/25 år, nom. rente 3,94 %, eff. rente 4,06 %, tot.: kr 3 162 177,00.

Informasjon om endring og ny prisliste publiseres både på nordeadirect.no og nordea.no:
https://www.nordea.no/privat/fagforbund/ys/

Les mer om banktilbudet og sjekk hva du kan spare på Nordea sin side for medlemmer i KY