Medlemskap

Som medlem i en fagforening har du den fordelen at du har en talsperson på alle nivåer i organisasjonen som jobber for å ivareta medlemmene og påse av lover og regler følges. Et medlemskap i KY er først og fremst din forsikring om gode arbeids- og livsvilkår. Man får hjelp hvis det oppstår problemer, eller hvis man lurer på noe.

De tillitsvalgte skal også være en informasjonskanal vedrørende lokale avtaler og lovverket generelt.

Du står aldri alene når du er fagorganisert. Medlemskapet innebærer at du har et sikkerhetsnett som vil yte deg hjelp og assistanse på arbeidsplassen og i mange tilfeller også i din fritid. Dette sikkerhetsnettet bygger på det fellesskap som er fagbevegelsens fundament.

I tillegg vil man ha en ekstra støtte dersom man opplever problemer på arbeidsplassen. De tillitsvalgte kan bidra som støttepersoner og rådgivere. Ved tyngre personalsaker vil KY tilknytte seg nødvendig kompetanse og bistand som har kunnskap på det aktuelle området. KY gjør det på denne måten da det ikke er behov for jurister ansatt på heltid.

Å bli medlem i en fagforening er også en solidarisk handling. Gjennom medlemskap i en fagforening, bidrar du ikke bare for dine egne rettigheter og behov, men også for andres. Sammen står man sterkere i arbeidet med å ta vare på den enkeltes – og fellesskapets – interesser. Den viktigste oppgaven er å påvirke for bedre lønn- og arbeidsforhold.

Ved å være medlem i KY har du:

 • Medlemskap i en fagorganisasjon tilknyttet en hovedsammenslutning, og som dermed har forhandlingsrett.
 • Medlemskap i en fagorganisasjon med førstelinjetjenesten i fokus
 • Gode og dyktige tillitsvalgte
 • Kort vei til forbundsledelsen
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Medlemskap i en partipolitisk uavhengig organisasjon
 • Ingen obligatoriske forsikringer
 • Gode tilbud i Gjensidige forsikring
 • Et av markedets beste banktilbud hos Nordea Direct

Gode generelle medlemsfordeler

Gjensidige Forsikring:

Nye medlemmer får halv pris på innboforsikring første året

YS Innbo er en av markedets beste og i tillegg lavt priset – og derfor våre medlemmers favoritt. Den hjelper deg hvis tingene dine blir stjålet, ved ID-tyveri og brann og hvis du får besøk av veggedyr. I tillegg får du dekket uhell, som for eksempel knust mobilskjerm. Det er ikke rabatt på den delen av prisen som går til Norsk Naturskadepool.

Ikke mist muligheten til å få velkomsttilbudet

For å benytte deg av velkomsttilbudet hos Gjensidige må forsikringen settes i kraft før det har gått to måneder etter at du meldte deg inn. Sjekk pris og bestill YS Innbo til halv pris.

Kontaktpersoner hos Gjensidige:
Tone Grønvold, tone.gronvold@gjensidige.no eller 90 12 18 02  
Tove Aasen  tove.aasen@gjensidige.no eller 41 48 97 45

Kontaktperson hos Gjensidige forsikring for KY Region Nord:
Victoria Jakobsen, M: 90 64 19 61, e-post: victoria.jakobsen@gjensidige.no

Nordea Direct:

Som medlem i KY får du et av markedets beste banktilbud hos Nordea Direct gjennom YS-avtalen. Les mer om banktilbudet og sjekk hva du kan spare på Nordea Direct sin side for medlemmer i KY

KYs studiefond:

Mulighet til å få støtte fra KYs studiefond. Les mer om studiefondets vedtekter her Søknadsskjemaet finner du her

Kontingent:

 • Lav kontingent (du betaler kun 1,28 % av brutto grunnlønn og ingenting av andre lønnstillegg)
 • Tre måneders kontingentfritak ved innmelding (sommervikarer får dette hvis de jobber utover ferieperioden)
 • Aspiranter og pliktårsbetjenter betaler ingen kontingent
 • Opp til 3850 kroner i betalt kontingent kan skrives av på skatten

Aspirant:

 • Aspirantene får gratis kontingent i aspirantperioden og i pliktåret i KY
 • Alle får 500 kr i bokstøtte og 500 kr i reisestøtte
 • Medlemsfordeler på lik linje med ordinært medlemskap
 • Gratis innboforsikring i aspirantperioden

Pensjonist:
Som pensjonist betaler du ingen kontingent – og du beholder dine medlemsfordeler