Medlemskap

Som medlem i en fagforening har du den fordelen at du har en talsperson på alle nivåer i organisasjonen som jobber for å ivareta medlemmene og påse at lover og regler følges.

Et medlemskap i KY er først og fremst din forsikring om gode arbeids- og livsvilkår. Man får hjelp hvis det oppstår problemer, eller hvis man lurer på noe.

Verver du en kollega, får du velge mellom fine vervepremier, som 8 flaxlodd, vanntett bag (to vervinger), KY-sekken (tre vervinger) og en Stanley-termos (tre vervinger).

De tillitsvalgte skal også være en informasjonskanal vedrørende lokale avtaler og lovverket generelt.

Du står aldri alene når du er fagorganisert. Medlemskapet innebærer at du har et sikkerhetsnett som vil yte deg hjelp og assistanse på arbeidsplassen og i mange tilfeller også i din fritid. Dette sikkerhetsnettet bygger på det fellesskap som er fagbevegelsens fundament.

I tillegg vil man ha en ekstra støtte dersom man opplever problemer på arbeidsplassen. De tillitsvalgte kan gi deg rådgiving, veiledning og hjelp ved konflikter. Ved tyngre personalsaker vil KY tilknytte seg nødvendig kompetanse og bistand som har kunnskap på det aktuelle området.

Å bli medlem i en fagforening er også en solidarisk handling. Gjennom medlemskap i en fagforening, bidrar du ikke bare for dine egne rettigheter og behov, men også for andres. Sammen står man sterkere i arbeidet med å ta vare på den enkeltes og fellesskapets interesser. Den viktigste oppgaven er å påvirke for bedre lønn- og arbeidsforhold.

Ved å være medlem i KY har du:

 • Medlemskap i en fagorganisasjon tilknyttet en hovedsammenslutning, og som dermed har forhandlingsrett.
 • Medlemskap i en fagorganisasjon som har hovedfokus på å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår.
 • Dyktige og engasjerte tillitsvalgte
 • Kort vei til forbundsledelsen
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Medlemskap i en partipolitisk uavhengig hovedsammenslutning
 • Lav kontingent
 • Ingen obligatoriske forsikringer
 • Gratis advokatavtale (5 timer advokatbistand) med advokatfirmaet Norman & CO for bistand innenfor nesten alle privatrettslige områder
 • Forebyggende samtaleterapi gjennom Nion
 • Gode medlemsfordeler hos Gjensidige
 • Et av markedets beste banktilbud hos Nordea bank

Gode generelle medlemsfordeler og fordeler gjennom ysfordel

Kontingent:

 • Lav kontingent (du betaler kun 1,28 % av brutto grunnlønn og ingenting av andre lønnstillegg)
 • Tre måneders kontingentfritak ved innmelding (sommervikarer får dette hvis de jobber utover ferieperioden)
 • Aspiranter, pliktårsbetjenter og pensjonister betaler ingen kontingent
 • Opp til 5 800 kroner i betalt kontingent og inntil 7 700 kroner i 2023 kan skrives av på skatten

KYs studiefond:

Mulighet til å få støtte fra KYs studiefond. Les mer om studiefondets vedtekter her Søknadsskjemaet finner du her

Aspirant:

 • Aspirantene får gratis kontingent i aspirantperioden og i pliktåret i KY
 • Medlemsfordeler på lik linje med ordinært medlemskap
 • Gratis innboforsikring i aspirantperioden

Pensjonist:
Som pensjonist betaler du ingen kontingent – og du beholder dine medlemsfordeler.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye betaler jeg i kontingent?
1,28% av grunnlønnen. Vi rører ingen variable tillegg. Kontingenten er fradragsberettiget i skattemeldingen. 
For inntektsåret 2023 kan du trekke fra inntil kr 7700,-. Fradraget vil vanligvis være forhåndsutfylt på skattemeldingen
Jeg ønsker å endre opplysninger i medlemsregisteret
Hvis du har flyttet, fått nytt telefonnummer eller e-postadresse, endre samtykker til samarbeidspartnere, kan du selv endre opplysningene på «min profil»
Hvilke forsikringer har jeg?
Alle forsikringer i KY er frivillige. Du tegner selv forsikringer gjennom Gjensidige, KYs forsikringsrådgiver kartlegger behovet
Jeg trenger juridisk bistand i privatlivet
Som KY medlem har du gratis advokatavtale (5 timer advokatbistand) med advokatfirmaet Norman & CO for bistand innenfor nesten alle privatrettslige områder. Logg deg inn på «min side» for informasjon om hvordan du benytter deg av disse timene

Hvilke forsikringer har aspiranter og pliktårsbetjenter?
Alle aspiranter og pliktårsbetjenter som melder seg inn i KY har fri kontingent og følgende forsikringer inkludert i medlemskapet:

 • Innboforsikring
 • Advokatforsikring
 • Kan frivillige tegne øvrige forsikringer gjennom Gjensidige til en god medlemspris
Finn min lønn
Din lønn er fastsatt i Hovedtariffavtalen som er inngått mellom staten og YS Stat. Lønnstabellen ligger som en del av avtalen. Les mer om lønnsoppgjør og lønnsfastsettelse her
Jeg trenger av KY
Hvis det har oppstått en situasjon på din arbeidsplass og du trenger hjelp fra KY, må du kontakte din nærmeste tillitsvalgte. Ved behov kan du kontakte regionstillitsvalgt eller forbundet sentralt, post@ky.ys.no

Kontaktperson
Hilde Engh
Kontorleder
93 62 71 95
Se e-post
Kontaktperson medlemsregister
Linn Holmager Olsen
Førstekonsulent
45 46 78 30
Se e-post
Kontaktperson medlemsfordeler
Ina Nyheim Bruun
Rådgiver
47 25 70 32
Se e-post
Kontaktperson
Tone Grønvold
Tone Grønvold
Forsikringsrådgiver
90 12 18 02
Se e-post