YS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, og ble etablert 17. januar 1977.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, og ble etablert 17. januar 1977. YS er ikke knyttet til ett bestemt politisk parti. YS samarbeider med politikerne fra sak til sak.

YS er en av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden. Gjennom å være medlem i ett av YS forbundene er du også tilsluttet YS som hovedorganisasjon. YS ivaretar deg som arbeidstaker og utvikler arbeidslivet.

YS består av 13 forskjellige forbund, med til sammen ca 226 000 medlemmer per 1. april 2021.  Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet.

YS ble stiftet av frittstående fagforbund i erkjennelse av at man oppnår større innflytelse på samfunnsutviklingen i fellesskap enn ved å stå alene.

YS’ høyeste organ er representantskapet. Det er de 13 YS-forbundene som utpeker utsendinger til dette organet. Mellom representantskapsmøtene ledes YS av et sentralstyre.

Gå til YS sin hjemmeside