YS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, og ble etablert 17. januar 1977.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, og ble etablert 17. januar 1977.

YS består av 20 forskjellige forbund, med til sammen ca 227 500 medlemmer per 1. juli 2013.  Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet.

YS ble stiftet av frittstående fagforbund i erkjennelse av at man oppnår større innflytelse på samfunnsutviklingen i fellesskap enn ved å stå alene.

YS’ høyeste organ er representantskapet. Det er de 20 YS-forbundene som utpeker utsendinger til dette organet. Mellom representantskapsmøtene ledes YS av et sentralstyre.

YS’ sekretariat består av 28 ansatte, inkludert valgt leder på heltid.

Gå til YS sin hjemmeside