Kontrollkomite

Kriminalomsorgens Yrkesforbund(KY) er en fagorganisasjon som er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund(YS) og har såkalt avledet forhandlingsrett.

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan i landsmøteperioden og har følgende oppgaver:

  • Kontrollere at styrets aktivitet og disposisjoner er i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak
  • Påse at handlingsplaner og regnskap/ budsjett blir fulgt opp
  • Påse at revisors evetuelle anmerkninger blir fulgt opp

KYs kontrollkomite består av:
Leder, Grethe Wolan (Trondheim fengsel)
Medlem, Trond Due-Tønnessen (Sem fengsel)
Medlem, Thomas Ulvund (Trondheim fengsel)