Valgkomite

Valgkomiteen har ansvaret for et helhetlig forslag til sentralstyrets sammensetning

KYs valgkomite er bestående av:

Leder: Merete Furhovden (Bergen fengsel)
Medlem: Stefan Hagenes (KON, avdeling Bodø fengsel)
Medlem: Liv Renate Sævik (Oslo fengsel)

Valgkomiteens oppgaver er beskrevet i de sentrale vedtektene for landsmøteperioden, jfr. § 7b (2023-2027)

§ 7b

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, som velges på landsmøte. Valgkomitéen har ansvaret for et helhetlig forslag til sentralstyrets sammensetning.

Sentral valgkomité har mulighet til å kalle inn regionale valgkomitéer for å koordinere deres arbeid.

Valgkomitéen deltar også i en komité som behandler anker på beslutninger om ekskludering av medlemmer, se §14.

Ved frafall fra valgkomitéen mellom landsmøtene, se §6.

Dersom et medlem i valgkomitéen ønsker andre verv, må de tre ut av sitt verv i valgkomitéen, før prosessen med valg til landsmøtet har begynt.

Valgkomitéens instruks fastsettes av landsmøtet, instruksen legges ved vedtektene.