Valgkomite

Valgkomiteen har ansvaret for et helhetlig forslag til sentralstyrets sammensetning

KYs valgkomite er bestående av:

Leder: Kjartan Vassenden (Bjørgvin fengsel)
Medlem: Thomas Ulvund (Trondheim fengsel)
Medlem: Lisa Blunck (Romerike fengsel)