Samarbeidsavtale med NION

Nion - KY

KY har inngått en ny samarbeidsavtale med Nion - din samtalepartner!

Kriminalomsorgens Yrkesforbund er godt fornøyd med et samarbeid og avtaleinngåelse med Nion, en bedrift som tilbyr terapeutisk veiledning på video. Nion jobber med menneskers tanker, følelser og reaksjoner, og om hvordan vi bedre kan forstå og regulere disse.

Kartlegging av psykososiale forhold

Forbundsleder Tor Erik Larsen sier han er godt fornøyd med å komme til enighet med Nion, slik at KY kan tilby terapeutisk veiledning til medlemmene.
Ansattes mentale helse har vært en lang kamp å få på agendaen. I 2021 startet vi å markere PTSD dagen 27. juni og nå i 2023 har kriminalomsorgen endelig gjennomført en kartlegging av psykososiale forhold hos ansatte i kriminalomsorgen. Avtalen med Nion er et kvantesprang for å ivareta ansatte, dette handler om å gi våre medlemmer bedre verktøy for å takle de massive påkjenningene som denne jobben gir deg og hvem vet…. Om noen år er kanskje dette standarden som kriminalomsorgen legger på seg for å ivareta sine ansatte, men frem til det skjer så skal iallfall vi sørge for at våre medlemmer har et godt tilbud. Vi vet at den fysiske og psykiske belastningen hos våre medlemmer er stor, og vi mener at ansatte i førstelinjen har behov for forebyggende veiledningssamtaler hos en objektiv part for å kunne ivareta egen helse og arbeidshverdag.

Fra venstre Marcus Resch, Tor Erik Larsen og Tord Skagestad Wold

Daglig leder Marcus Resch sier følgende om avtaleinngåelsen

Basert på vårt møte med KYs sentralstyre, vet vi at dere er tøffe, og at dere står i mye folk flest ikke engang kan forestille seg. For oss handler det å være tøff, også om å be om hjelp når livet er vanskelig. Nions veiledere jobber med å forebygge alvorlige psykiske lidelser, før de ender i brutte relasjoner, sykemeldinger og andre alvorlige livshendelser. Våre veiledere har alle mastergrad i psykologi, og bred erfaring slik at dere finner noen som passer nettopp deres problemstillinger. Vi er en helhetlig tilbyder av forebyggende tjenester for bedrifter og forbund, og gleder oss til å bistå og støtte dere i deres utfordringer fremover. Vi diagnostiserer ikke – men fokuserer på utfordringene her og nå. 

Vi vet at terskelen kan være høy for å åpne seg, men håper at tilbudet vi nå presenterer kan gjøre terskelen litt lavere, og at dere er modige nok til å være sårbare, sortere og rydde opp i det som ofte kan bli kaotisk i en travel hverdag. Vi er klare for å ta dere imot. 

Husk at alle våre veiledere har taushetsplikt, og at møtene foregår digitalt, slik at dere kan sitte der dere måtte føle dere mest komfortable. 

Medlemsfordel med Nion
Nion skal levere inntil 10 samtaleterapitimer á 45 min, per påmeldte KY medlem til subsidiert pris.  

MedlemsfordelKostnad for medlem
Din første time er gratis0,-
KY betaler de 3 første samtaletimene0,-
KY subsidierer ytterligere 7 samtaletimer med 200,- (Medlemspris 700,-)500,-

*Medlemsavtalen gjelder fra 1. august 2023. Du benytter avtalen ved å sende en henvendelse til rådgiver Ina Nyheim Bruun som setter deg i kontakt med Nion.
Nion som oppdragsgiver og KY som forbund har taushetsplikt i alle relasjoner under avtalen.

Kontaktperson
Ina Nyheim Bruun
Ina Nyheim Bruun
Rådgiver
47 25 70 32
Se e-post
Lenker
Nion