KY har sagt JA til 12 timer!

KDI erkjenner at denne saken burde vært håndtert på et tidligere tidspunkt

KY har i dag vært i møte med direktoratet for å løse tvisten om arbeidstid i Kriminalomsorgen. Vi har blitt enig om at det alltid har vært en forståelse av at arbeidstid utover 10 timer krever konsensus og slik vil vi også ha det i fremtiden. 

KDI erkjenner at denne saken burde vært håndtert på et tidligere tidspunkt og at Kriminalomsorgen region vest, sitt valg om delt avtaleinngåelse og allmenn gjøring var en uønsket utvikling. 

Fra KY sin side betyr dette at striden om arbeidstid er avklart. Dette er viktig av flere årsaker, først og fremst så sikrer det reell medbestemmelse på arbeidstid for de turnusansatte. Dette betyr at de ansatte kan bruke arbeidstid som et ledd i lønnskampen i fremtiden, dersom det er ønskelig. 

KY har derfor endelig kunne ta stilling til søknadene om 12 timer i 2024. Alle søknader er innvilget, men vi har knyttet noen kommentarer til utviklingen vi ser. Vi er svært skeptiske til at arbeidsgiver argumenterer med dårlig økonomi som årsak til ønske om 12 timer. Hvis arbeidsgivers motivasjon er økonomi, så må besparelsen også komme de ansatte til gode.

Den andre kommentaren går på reell reservasjonsrett. KY blir kontaktet av mange medlemmer som ikke opplever at reservasjonsretten er reell, fordi arbeidstidsordningene for de som reserverer seg blir ekstremt dårlige. 

Dette er selvfølgelig et delt ansvar mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver og jeg vil derfor oppfordre alle våre tillitsvalgte til å ta hensyn til de kollegaene som av ulike årsaker ikke kan jobbe 12 timer. Det er viktig at de får en best mulig turnus og ikke blir straffet økonomisk eller sosialt fordi de ikke har mulighet til å jobbe 12 timer.

De siste årene har det vært mye stridigheter om lov- og avtaleverket og jeg erkjenner at KY har vært en gjenganger i disse diskusjonene. Dette skjer samtidig som de ansatte er tydelig på at det må gjøres noe med lønnsutviklingen, vold/trusler, lav bemanning, psykisk helse og dårlige arbeidstidsordninger. Jeg opplever ofte at KY blir nærmest demonisert og stemplet som «vanskelige» i disse diskusjonen, uten at noen stiller spørsmålet, hvorfor?

Min opplevelse er at KY alltid er sentral når det gjelder å utvikle bedre ordninger for de ansatte, vi fremmer krav som skal ha en positiv effekt for de ansatte både når det gjelder lønn, bemanning og arbeidstid… det er det vi er til for. Og derfor bærer jeg stemplet «vanskelig» med stolthet, KY sloss for medlemmene hver dag og hvis det betyr at vi er vanskelige, så er det bare bra.

Kontaktperson
Tor Erik Larsen
Tor Erik Larsen
Forbundsleder
48 05 83 20
Se e-post