Forhandlingsstart for lokalt lønnsoppgjør

Forhandlingsutvalget

I dag starter de lokale lønnsforhandlingene i kriminalomsorgen.

De lokale lønnsforhandlingene starter med diskusjoner om fordelingen mellom midler til større grupper og til behandling av individuelle lønnskrav.

Forbundsleder Tor Erik Larsen leder lønnsforhandlingene og har et godt håp om å få landet en løsning som kan gi et tillegg til mange av medlemmene. – Avsetningen til disse lokale forhandlingene er om lag 22 millioner kroner. Det er ikke mye penger i denne sammenheng, men vi bør kunne klare å lande en løsning som vil kunne gi en stor del av medlemsmassen lønnsøkning i tillegg til de 31 000,- som ble gitt i de sentrale forhandlingene, sier Larsen i en kommentar på vei inn til forhandlingene i kriminalomsorgsdirektoratet.

De lokale lønnsforhandlingene skal sluttføres innen utgangen av oktober måned. For mer informasjon om lønnsforhandlingene og for relaterte tariffspørsmål kan forbundskontoret kontaktes.

Kontaktperson
Tor Erik Larsen
Tor Erik Larsen
Forbundsleder
48 05 83 20
Se e-post
Kontaktperson
Thomas Lind
Thomas Lind
Spesialrådgiver
93 05 87 43
Se e-post
Dokumenter
Kravbrev gruppe