Hva skjer med arbeidstiden nå da?

Bare for å avklare det først som sist, KY har ikke sagt nei til 12 timers vakter

Bare for å avklare det først som sist, KY har ikke sagt nei til 12 timers vakter!
Vi har sagt at det er umulig å ta stilling til spørsmålet før vi har avklart forholdet til lov og avtaleverket. 

Denne striden begynte for over ett år siden i region vest, vår opplevelse er at arbeidsgiver har brutt kravet til konsensus som fremgår av Særavtale om arbeidstid § 4. Arbeidsgiver har hatt over ett år på å løse denne konflikten sentralt, men har ikke gjort noe. 

Først når vi står ovenfor en ny godkjenning av 12 timersvakter virker det som arbeidsgiver begynner å skjønne alvoret. Det er derfor avtalt et tvisteløsningsmøte 19. desember, og KYs svar på søknadene om 12 timer avhenger av om vi finner en løsning på denne tvisten.

Vi har i de senere år sett en utvikling der turnusarbeidet har blitt stadig mer krevende, fordi det blir færre og færre i turnus med stadig flere arbeidsoppgaver. Det er, etter vår mening, en pågående forringelse av både arbeidstid, arbeidsvilkår og lønn. Rambøllrapporten viser også at Kriminalomsorgens manglende fokus på førstelinjen over tid er direkte skadelig for de ansatte. 

KY mener derfor det er ekstremt viktig å kjempe for de rettighetene vi har gjennom Særavtalen om arbeidstid, for hvem vet hvilke rettighet som blir utfordret neste gang? 

Vi beklager samtidig den usikkerheten dette skaper, men dette kunne vært unngått dersom arbeidsgiver ønsket det.

KY er opptatt av at man lokalt skal finne de beste ordningene for sin enhet, uten unødig innblanding fra nivåene ovenfor, men dette handler nettopp om å sikre reell medbestemmelse for de ansatte lokalt. Derfor er denne kampen ikke bare viktig, men helt nødvendig for at man lokalt skal kunne opptre som likeverdig part og ikke bare bli overkjørt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter tvisteløsningsmøtet 19. desember!

Kontaktperson
Tor Erik Larsen
Tor Erik Larsen
Forbundsleder
48 05 83 20
Se e-post