Enighet i tarifforhandlingene i staten

Det ble fredag ettermiddag oppnådd enighet i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene

Resultatet er et generelt tillegg til alle ansatte på 31 000kr med virkning fra 1. mai.

Det settes dessuten av 0,85% av lønnsmassen til gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger til høsten.

De lokale forhandlingene gis også virkning fra 1. mai.

Forbundsleder Tor Erik Larsen uttrykker tilfredshet med resultatet, som sikrer et godt resultat for våre medlemmer.

Det generelle tillegget på 31 000kr vil gi de lavest lønte arbeidstakerne i staten en solid forbedring i kjøpekraft.

For 2023 er det beregnet en prisvekst på 4,9%. Skulle denne beregningen slå til vil alle arbeidstakere med lønnstrinn 64 eller lavere få en bedret kjøpekraft ved det generelle tillegget alene.

Det er fremdeles utfordringer som vi må adressere i de lokale forhandlingene til høsten, men dette forhandlingsresultatet gir oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, uttaler Larsen i en kommentar etter at oppgjøret er i havn.