Bredtveit fengsel stenges

Bredtveit fengsel Fotograf: Kriminalomsorgen/Christian Wangberg

På bakgrunn av en ny risikoanalyse for branntilløp, anbefaler Statsbygg at Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner stenges midlertidig

I dag kom nyheten om at Statsbygg ønsker å midlertidig stenge Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt. Kanskje ikke uventet, men allikevel langt fra ønsket. KY har i lang tid vært kritisk til huseiers bygningsmessige ivaretakelse og vil følge det sporet videre, men i dag er fokuset på å ivareta de ansatte. Bortfallet av et kjent og kjært arbeidsmiljø er ødeleggende for motivasjonen til de ansatte, koblet med en usikkerhet for fremtiden, så er dette svært uheldig. Det er enda ikke noe avklart tidsperspektiv for nedstengning og KY vil jobbe aktivt for å sikre best mulig ivaretakelse av de ansatte i denne krevende prosessen.