Revidert statsbudsjett

Kriminalomsorgens Yrkesforbund registrerer at dagens regjering med sitt forslag til revidert statsbudsjett nok en gang avslører sin manglende forståelse for straffesakskjede

Ved en foreslått styrking av politiet uten en tilsvarende satsing på kriminalomsorgen vil vår etat nok en gang bli flaskehalsen i straffesakskjeden. Kriminalomsorgens økonomiske situasjon vil kunne sette både kapasiteten og kvaliteten på straffegjennomføringen under press. På grunn av de senere årenes mange budsjettkutt og økte krav har Kriminalomsorgen et behov for et vesentlig løft som regjeringen nok en gang unnlater å gi.

En komplett forståelse for viktigheten av hele straffesakskjeden er avgjørende for samfunnets håndtering av kriminalitet. Dersom den sittende regjering virkelig hadde forstått betydningen av straffesakskjeden hadde den foreslått en betydelig styrking av Kriminalomsorgens driftsbudsjett.

KY er bekymret for de potensielt store negative konsekvensene budsjettildelingen kan ha for fremtidens kriminalomsorg. Svekkede budsjetter innebærer mindre innhold og aktivisering av innsatte. Mindre innhold i straffegjennomføringen medfører mindre målrettet arbeid med de domfelte. Det gir oss ikke den kriminalomsorg vi ønsker.

Regjeringen har endelig forstått at den formidable prisveksten setter driften under press og tildelingen gir også inntrykk av at politisk ledelse ser betydningen av å gjøre noe med etatens nedslitte og til dels uhensiktsmessige bygningsmasse, men det bekymrer forbundet at dette forslaget til statsbudsjett nok en gang vil medføre at etatens førstelinjetjeneste vil måtte tåle konsekvensene av regjeringens manglende vilje og evne til å se straffesakskjeden helhetlig.

Mindre innhold i straffegjennomføringen og mindre aktivisering av domfelte medfører en økning i vold og trusler mot kriminalomsorgens ansatte. Denne utviklingen er ikke norsk kriminalomsorg verdig. Det skal være trygt å jobbe med straffegjennomføring i Norge. Det skal dessuten være trygt å gjennomføre sin straff i norske fengsler. Sikkerheten til ansatte og innsatte er truet med den manglende satsningen på norsk Kriminalomsorg.

Tildelingen i revidert nasjonalbudsjett er selvfølgelig velkommen, men det er langt fra nok. Hvis regjeringen virkelig mener at de skal gjenoppbygge kriminalomsorgen må de begynne å vise det. Hvor er satsingen på de ansatte og hvor er innholdet? Regjeringen har enda ikke tatt et krafttak som faktisk merkes, i stedet lapper de svære åpne sår med Donaldplaster. Hvis dette er gjenoppbygging, så gruer jeg meg til tiden som kommer.