Lønnsforhandlinger

Fredag 3. mai ble det gjennomført forhandlinger etter HTA 2.5.3 nr 2.

Fredag 3. mai ble det gjennomført forhandlinger etter HTA 2.5.3 nr 2.

Bakgrunnen for kravet, er og var, rekrutter og beholde ansatte i kriminalomsorgen. Fra KY sin side var det et særskilt fokus på en «opprydding» i lønnsplasseringen til fengsels- og verksbetjentene. 

Vi er svært glad for at arbeidsgiver så behovet og kom oss i møte på mange områder, samtidig er det fortsatt langt igjen. I fremtiden må kriminalomsorgen bli mye bedre til å sette riktig startlønn, slik at lønnsoppgjørene kan handle om lønnsUTVIKLING og ikke bare justering av skjevheter.

For KY blir det derfor spesielt viktig å fokusere på lønnsutviklingen til de fengsels- og verksbetjentene som er utenfor lønnsstigen i kommende ordinære forhandlingene til høsten.

Etter forhandlinger i fellesmøter kom partene til enighet slik nedenstående oversikt viser. Virkningstidspunktet for lønnsendringene er 1. januar 2024. 

Grupper av ansatte (begge tariffer) 

0264 FengselsbetjentLønnstrinn 48 ved 12 års tjenesteansiennitet 
Lønnstrinn 49 ved 20 års tjenesteansiennitet 
Lønnstrinn 50 ved 24 års tjenesteansiennitet 
Lønnstrinn 53 ved 28 års tjenesteansiennitet 
Lønnstrinn 54 ved 34 års tjenesteansiennitet 

Lønnstrinn 49 ved 7 års stillingsansiennitet 
Lønnstrinn 50 ved 10 års stillingsansiennitet 
Lønnstrinn 54 ved 16 års stillingsansiennitet 

Ny ansiennitetsberegning etter minstelønn i lønnspolitikken (LT 41)
1 års tjenesteansiennitet LT 42 
3 års tjenesteansiennitet LT 43 
5 års tjenesteansiennitet LT 44 
7 års tjenesteansiennitet LT 45 
9 års tjenesteansiennitet LT 46 
0275 VerksbetjentLønnstrinn 48 ved 16 års tjenesteansiennitet 
Lønnstrinn 49 ved 20 års tjenesteansiennitet 
Lønnstrinn 50 ved 24 års tjenesteansiennitet 
Lønnstrinn 53 ved 28 års tjenesteansiennitet 
Lønnstrinn 54 ved 34 års tjenesteansiennitet 

Ny ansiennitetsberegning etter minstelønn i lønnspolitikken (LT 41) 1 års tjenesteansiennitet LT 42 
3 års tjenesteansiennitet LT 43 
5 års tjenesteansiennitet LT 44 
7 års tjenesteansiennitet LT 45 
9 års tjenesteansiennitet LT 46 
1201 MiljøterapeutNy ansiennitetsberegning etter minstelønn i lønnspolitikken (LT 44) 1 års tjenesteansiennitet LT 45 
3 års tjenesteansiennitet LT 46 
5 års tjenesteansiennitet LT 47 
7 års tjenesteansiennitet LT 48 
9 års tjenesteansiennitet LT 49 
0265 FengselsførstebetjentAlle til og med lønnstrinn 65 som jobber dagtid gis 1 lønnstrinn 
Alle til og med lønnstrinn 63 som jobber turnus gis 1 lønnstrinn 
Jurister i fengsel og friomsorg (1408 førstekonsulent, 1434 rådgiver, 1364 seniorrådgiver) Alle gis 20.000 kr. 
1434 Rådgiver i friomsorgen 
Alle til og med LT 61 eller tilsvarende årslønn gis lønnstillegg tilsvarende 1 lønnstrinn 
Lønnsendringene gjelder kun for ansatte som er omfattet av lønnsforhandlingene, og har oppnådd den stillings- eller tjenesteansiennitet det vises til ovenfor per 1. januar 2024. 
Pliktårsbetjenter er ikke omfattet av lønnsendringene. 
Kontaktperson
Tor Erik Larsen
Tor Erik Larsen
Forbundsleder
480 58 320
Se e-post