Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt flyttes midlertidig til Romerike

Bredtveit fengsel Fotograf: Kriminalomsorgen/Christian Wangberg

- Kvinnefengselet flyttes til avdeling Ullersmo og får sin egen post

I går fikk alle ansatte ved Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt beskjeden om utfallet og avgjørelsen ift stenging. Bredtveit flyttes midlertidig i sin helhet til Romerike fengsel, avd Ullersmo – post 3.

Flyttingen vil skje innen 1. mars 2024, og frem til denne datoen er det iverksatt tiltak ift bemanning og øvelser som vil gjøre det forsvarlig å drifte frem til stenging.

Lokal tillitsvalgt, Sondre Ulsletten er lettet over at de ansatte fikk et svar før jul og nå slipper å gå i uvisshet. For de ansatte er det aller viktigste å bli flyttet sammen til ett sted, og aller helst Romerike. Det å ivareta samholdet og fagmiljøet setter de ansatte spesielt stor pris på, og vil være viktig i en omstillingsprosess. Ulsletten ser frem til å samarbeide med Romerike.

Alle ansatte ved Romerike fengsel fikk også beskjed om avgjørelsen i går på et allmøte av regionsdirektør i Øst, Stig Storvik.

Det vil bli nedsatt en styringsgruppe (omstillingsutvalg) regionalt i øst, hvor vår regiontillitsvalgt Vidar Torvik vil representere KY. Første møte i styringsgruppen er satt til torsdag denne uken.

Det vil være region øst som styrer omstillingen/flyttingen for Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt og Romerike fengsel, avdeling Ullersmo. 

Forbundsleder, Tor Erik Larsen påpeker at det for KY vil være viktig å ivareta alle ansatte ved både Bredtveit og Romerike, og at det er viktig å begrense belastningene for de ansatte. Ansatte ved Romerike har stått i mye over tid, i tillegg til at de sliter med bemanningsproblemer. 

For KY vil det være viktig å påvirke og jobbe for et nytt Bredtveit fengsel på nåværende tomt, da vi mener dette vil være den beste løsningen. Dette vil kreve politisk vilje og den skal vi kjempe for!

Kontaktperson
Vidar Torvik
Vidar Torvik
Regionstillitsvalgt Øst
97 09 26 94
Se e-post