Vil våre ansatte være forsikret under pålagt trening og yrkesskade?

KYs regionstillitsvalgt for region Sør Vest, Erling Rafoss har fulgt opp politikerne tett når det gjelder yrkesskadeforsikring for våre ansatte

Siden 2016 har vi i KY jobbet for å få til en løsning på problematikken rundt manglende forsikring for våre ansatte, spesielt rundt skade oppstått under pålagt trening i arbeidstiden. 

25/5 i år støttet Justiskomiteen en del av et representantforslag fra partiet Rødt: 

«Stortinget ber regjeringen innføre en reell yrkesskadeerstatningsordning for ansatte i kriminalomsorgen, tilsvarende den som har blitt innført for ansatte i politiet».

Vi i KY fikk følgende mail fra en av våre kontakter i Rødt samme dag: «Justiskomiteen som hadde avgivelse på Rødts forslag om kriminalomsorgsløft i dag: en samlet komite støtter forslaget om å innføre en reell yrkesskadeerstatningsordning for ansatte i kriminalomsorgen, tilsvarende den som har blitt innført for ansatte i politiet!»

KY har hatt dialog med flere politikere rundt denne sak over år. I særdeleshet kan Ingunn Foss (H) og Andreas Sjalg Unneland (SV) som sitter i Justiskomiteen her nevnes. 

De har begge utfordret nåværende Statsråd rundt denne sak flere ganger. 

Se blant annet spørsmål til statsråden her og her

Begge spørsmål ble sendt til Statsråden etter påtrykk fra KY. 

Nå kan det endelig se ut til at saken får politisk gjennomslag, takket være også god jobb fra Rødt! Vi retter da en stor takk for samtalene og møtene vi har hatt med Tobias Drevland Lund rundt Kriminalomsorgen og dens utfordringer. 

Nå håper vi bare på rask behandling i Regjeringen rundt denne sak, slik at også ansatte i Kriminalomsorgen kan føle trygghet på at de blir ivaretatt dersom skader oppstår ved pålagte treninger i arbeidstiden!

Kontaktperson
Erling Rafoss
Erling Rafoss
Regionstillitsvalgt region Sør Vest
99 73 17 92
Se e-post