Ikke nok til å styrke kriminalomsorgen

Mål for justis- og beredskapssektoren

I dag ble forslaget til statsbudsjett for 2024 lagt frem

Totalt sett er det dessverre langt unna behovet, men allikevel ikke overraskende. Det er på tide at regjeringen slutter å snakke om å gjenoppbygge kriminalomsorgen sten for sten, i våre øyne er det lite som minner om gjenoppbygging. 

Noen lyspunkter er det allikevel, Kriminalomsorgens Yrkesforbund er svært fornøyd med rettede midler til NFFA for kvinner og med midler til UE øst. Kriminalomsorgen må være glad for enhver krone som blir bevilget, samtidig er det tydelig at det fortsatt ikke er politisk interesse for kriminalomsorg. KY frykter fortsatt kutt og spareplan med dette budsjettet, styrket innhold og økt bemanning må vi iallfall se langt etter. I lys av Rambøll rapporten hadde vi et håp om at regjeringen skulle legge frem et budsjett som bedre gjorde kriminalomsorgen i stand til å ivareta sine ansatte, men dessverre, dette er nok en kamp vi må ta uten politisk støtte.

Kontaktperson
Tor Erik Larsen
Tor Erik Larsen
Forbundsleder
480 58 320
Se e-post
Kontaktperson
Sven Erik Rath
Sven Erik Rath
Nestleder
907 68 133
Se e-post