Rapport om fremtidig fengselskapasitet og pressemelding fra JD

Da er rapporten for fremtidig fengselskapasitet i Kriminalomsorgen og Statsbygg offentlig.

Statsbygg og KDI har nå levert en rapport (se vedlegg) som er en del av dette arbeidet.
Det er også publisert en pressemelding fra JD om dette her:
Har vurdert fremtidig behov for fengselskapasitet. Mehl avviser nedleggelser – regjeringen.no

En uttalelse i anledning rapporten vil komme fra KY sentralt senere.