Informasjon om lokale lønnsforhandlinger 2023

Under hovedtariffoppgjøret ble det fastsatt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning pr. 1. mai 2023.

Potten for oppgjøret i 2023 er på ca 22 mill. 

Virkningstidspunktet for de lokale lønnsforhandlingene er 1. mai. Det innebærer at det er stillingsforholdet for den enkelte ansatte på denne datoen som er av betydning. For eksempel må ansiennitetsopprykk være oppnådd før 1. mai dersom det under de lokale forhandlingene oppnås enighet om lønn basert på ansiennitet.

Forhandlingene vil finne sted i uke 43. I skrivende stund er det ikke avgjort om forhandlingene vil gjennomføres kun sentralt, eller om forhandlingene av individuelle krav vil bli delegert til regionene, KRUS og KDI. Så snart dette er avklart, vil det gå ut informasjon om dette. 

Frist for å levere krav til de lokale lønnsforhandlingene er 10. september.

Det skal kun leveres individuelle krav. Krav skal leveres innen fristen til de regionale forhandlingsutvalgene. Leder av det regionale forhandlingsutvalget er den regiontillitsvalgte og krav sendes direkte til regiontillitsvalgte i aktuell region, med kopi til lokal KY leder ved din enhet. Medlemmer ved KRUS sender inn krav direkte til forbundskontoret. Medlemmer i KDI sender krav til regiontillitsvalgte i region sør. Dersom det er spørsmål eller behov for bistand ved utfylling av kravskjema kan lokale eller regionale tillitsvalgte kontaktes.

Vurderingskriteriene som ligger til grunn for forhandlingene kommer frem i lønnspolitikken for Kriminalomsorgen – se vedlegg i kolonnen på denne siden.

Kontaktperson
Lasse Pettersen
Lasse Pettersen
Regionstillitsvalgt Nord
95 90 03 57
Se e-post
Kontaktperson
Kristin Ebbestad
Kristin Ebbestad
Regionstillitsvalgt Sør
99 60 30 33
Se e-post
Kontaktperson
Gjert Tore Gjertsen
Gjert Tore Gjertsen
Regionstillitsvalgt Vest
47 02 90 44
Se e-post
Kontaktperson
Erling Rafoss
Erling Rafoss
Regionstillitsvalgt Sør-Vest
99 73 17 92
Se e-post
Kontaktperson
Vidar Torvik
Vidar Torvik
Nestleder Øst
97 09 26 94
Se e-post
Kontaktperson
Ole Peder Kvitblik
Ole Peder Kvitblik
Regionstillitsvalgt Øst
93 40 97 14
Se e-post