Protokoll fra lokale lønnsforhandlinger 2023

Kriminalomsorgen og LO/YS gjennomførte 15. og 18. september 2023 første del av lokale lønnsforhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.5.1 for grupper av ansatte. Forhandlingene ble sluttført med individuelle lønnsforhandlinger 23.-24. oktober 2023.

Kriminalomsorgen og LO/YS gjennomførte 15. og 18. september 2023 første del av lokale
lønnsforhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.5.1 for grupper av ansatte.
Forhandlingene ble sluttført med individuelle lønnsforhandlinger 23.-24. oktober 2023.

KY er fornøyd med at vi ble enige om et forhandlingsresultat, men oppgjøret er ikke godt nok for å ivareta førstelinjen.
Kriminalomsorgen er avhengig av å bruke alle virkemidlene i HTA for å få lønnen opp på et ansvarlig nivå i fremtiden.
KY kommer tilbake med detaljert beskrivelse på et senere tidspunkt.

Se protokollen under dokumenter.

Kontaktperson
Thomas Lind
Thomas Lind
Spesialrådgiver
93058743
Se e-post