Nyhetsarkiv

Minner kan bygge og rive…..
Fagforeningene må dra i samme retning som tillitsvalgte da dette ikke er en popularitets konkurranse, men en kamp for å opprettholde vår profesjon og helse!
Sommer, sol og en kriminalomsorg i krise!
Som forbundsleder i KY er det dessverre altfor sjelden jeg får fremsnakket kriminalomsorgen og den fantastiske jobben som blir gjort. På tross av dårlige rammebetingelser så redder dere liv hver dag!
Ingen avklaring rundt særaldersgrenser 
Forhandlingene utsettes til over sommeren
Samarbeidsavtale med NION
KY har inngått en ny samarbeidsavtale med Nion - din samtalepartner!
Særaldersgrense – en vurdering av det framtidige behovet
Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren.
Hvem vil jobbe i fengsel?
Kriminalomsorgen kan ikke miste flere erfarne og kompetente arbeidstakere!
Internasjonalt samarbeid med den amerikanske stiftelsen One Voice United (OVU)
KY var representert med forbundsleder Tor Erik Larsen, sentralstyremedlem Vidar Torvik og rådgiver Ina Nyheim Bruun på konferanse i Colorado i regi av den amerikanske stiftelsen One Voice United i april.
Vil våre ansatte være forsikret under pålagt trening og yrkesskade?
KYs regionstillitsvalgt for region Sør Vest, Erling Rafoss har fulgt opp politikerne tett når det gjelder yrkesskadeforsikring for våre ansatte
Vedrørende utvidet overtid
Som de flest kjenner til ville ikke KY inngå en avtale om utvidet overtid på syv dager eller på fire uker når arbeidsgiver presenterte en avtale i november i fjor.
Revidert statsbudsjett
Kriminalomsorgens Yrkesforbund registrerer at dagens regjering med sitt forslag til revidert statsbudsjett nok en gang avslører sin manglende forståelse for straffesakskjede