Nyhetsarkiv

Lønnsoppgjøret i Staten i havn 18 timer på overtid
Foto: Frode Sunde / TV 2 Medlem av forhandlingsdelegasjonen til YS Stat, forbundsleder Tor Erik Larsen
Kriminalomsorgens Yrkesforbund om revidert nasjonalbudsjett 2022
Etaten er allerede et synkende skip!
Lønnsoppgjøret i Staten er i gang
Vi kan ikke akseptere nok et år med reallønnsnedgang. Våre medlemmer er med på å få samfunnet til å fungere. Vi forventer derfor at staten gir oss betalt for innsatsen, sier Larsen.
KYs kvinnekonferanse 2022
En inspirerende og motiverende konferanse med varierte foredragsholdere fra start til slutt!
Statsansatteundersøkelsen 2021
Statsansatteundersøkelsen for 2021 er offentliggjort. Bildet lånt fra www.dfo.no
EK-rapporten 2021
Foto: Christian Wangberg
Nyheter 2022
Enda bedre forsikringsfordeler i 2022
Organisasjonsutvikling i kriminalomsorgen
Justis- og beredskapsministeren har satt en stopper
Høring i justiskomiteen, forslag til statsbudsjettet 2022
Antallet ansatte i førstelinjen har en direkte sammenheng med hva som kan gjennomføres av både sikkerhets- og innholdsarbeid, sier Larsen
Lønnsforhandlingene i Kriminalomsorgen 2021
Forbundet er tilfreds med resultatet, som sikrer en god andel til de store gruppene i etaten