Nyhetsarkiv

Med ønske om en god sommer
Første halvår er unnagjort og det begynte som fjoråret avsluttet, med smittevernstiltak i fokus, både på jobb og privat
Hvorfor fokus på PTSD?
Fengselsbetjenter er i stor grad selektert gjennom evne til å vise empati, og dermed en spesielt utsatt gruppe opp imot sekundær traumatisering.
Til minne om Knut Bjarkeid
Nordea Direct setter NED renten på Boligstart – igjen!
Kriminalomsorgens Yrkesforbund oppretter kurstilbud til ledere
Forbundet oppretter fra høsten et kurstilbud til medlemmer som er ansatt i stillinger som ledere
Bokutgivelse av Birgitte Langset Storvik
Storvik er jurist og har jobbet som juridisk saksbehandler i Oslo fengsel og Ullersmo fengsel, og som inspektør i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. I dag jobber hun som førstelektor ved Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter. Hun har gitt ute en rekke fagbøker og publikasjoner innenfor fagområdet straffegjennomføring.
Samboerkontrakt – hvorfor, hvem, hva, når og hvordan?
Trenger du hjelp med å inngå en samboerkontrakt, eller annen privatjuridisk bistand?
Ny og bedre avtale med Gudbrandsdal Energi
YS sentralt har fremforhandlet en enda bedre avtale med strømleverandøren Gudbrandsdal Energi. Som medlem i et YS-forbund har du nå tilgang til en av markedets beste medlemsavtale på strøm.
Justisministeren beklager til ansatte ved Oslo fengsel
Det har nå nettopp blitt gjennomført digitalt møte med justisministeren, hvor hun beklaget at pressemeldingen kom ut, om at planene rundt Oslo fengsel er lagt på is. Det var i pressemeldingen også skissert en flytting ut av hovedstaden.
Oslo fengsel
Så skjedde det igjen. De ansatte i Oslo fengsel ble i går informert gjennom media om hva som skjer med deres egen arbeidsplass.