Nyhetsarkiv

Ferie og tilstrekkelig hvile er viktig for å ivareta helsen og legge grunnlaget for forsvarlige arbeidsforhold.
Tekst: Hege Herø, spesialrådgiver i YS Foto: Ina Andersen (KY)
Vinnerne av årets påskenøtter er trukket
I påsken arrangerte KY påskenøtter for medlemmene på vår lukkede Facebookgruppe.
Rekordlav boliglånsrente til YS-medlemmer
Den laveste, nominelle renten til YS-medlemmene ligger nå på 1,69 prosent. Nordea Direct, YS bankpartner, har på kort tid kuttet renten i to omganger.
Pressemelding: YS’ kommentarer til Regjeringens krisepakke
Bilde: YS Media/Scanpix - Krisepakken er god for bedriftene, men det virker som om regjeringen har glemt de permitterte, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.
Hvor samfunnskritiske er vi?
Det eneste vi ønsker er å holde fengslene åpne, ikke sitte hjemme og bare TRO ting. Det faller oss ikke naturlig å "bare sette oss i karantene".
Inngåelse av sentrale avtaler for å avhjelpe krisesituasjonen
"De sentrale parter i staten har inngått en avtale om innskrenkninger i hviletiden og en maksimal utvidet adgang til overtid i samsvar med arbeidsmiljøloven, samt en tilsidesetting av kjernetiden slik den er definert i særavtale om fleksibel arbeidstid".
Til alle tillitsvalgte og våre medlemmer
I denne unntakstilstanden Norge og kriminalomsorgen er i nå, ønsker KY å være en positiv støttespiller til de vedtak KDI og lokal arbeidsgiver gjør.
YS etterlyser mer kraftfulle tiltak for arbeidstakerne
Foto: YS/Scanpix Regjeringen lanserte i dag en rekke tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. YS er fornøyd med de tiltakene som er kommet så langt, men etterlyser sterkere innsats for arbeidstakere som rammes.
Viktig melding til Gjensidige kunder!
Samfunnskritiske funksjoner
Foto: Ina Andersen